Kennissessie Werken met de Omgevingswet

Wanneer? 
dinsdag 27 oktober 2020
Waar? 
Scobe Academy, Stationsplein 9d, Gouda
Investering? 

€ 595,- excl. btw, terugvorderbaar uit Btw-compensatiefonds (BCF).

Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor start masterclass, daarna bent u 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Inhoud

Jeroen Huijben, projectleider bij ministerie van BZK van de Aanvullingswet Grondeigendom, en Maarten Engelberts geven samen het Symposium Werken met de Aanvullingswet Grondeigendom. Aan de hand van een casus wordt ingegaan op wat de Omgevingswet betekent voor planvorming en hoe de Aanvullingswet Grondeigendom uitwerkt voor onteigening, voorkeursrecht, kostenverhaal en stedelijke kavelruil en landinrichting. 

Tijdens het symposium worden nieuwe instrumenten behandeld, zoals het werken met open-normen, sturen op omgevingswaarde, monitoring van gewenste ontwikkelingen en het creëren van gebruiksruimte middels zogenaamde programma’s. Daarnaast worden bestaande instrumenten behandeld en wordt je geholpen om hierin keuzes te maken.

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen dwingende planregels en dynamische beleidsregels. Er kan wel geschoven worden tussen deze twee soorten regels. Dit geeft verschillende vormen van flexibiliteit en rechtszekerheid.

Leer in deze kennissessie van Jeroen en Maarten als betrokkenen bij de Omgevingswet en de Aanvullingswet Grondeigendom. Wat staat er te veranderen op dit terrein en welke afwegingen maak je? Bovendien kan je direct je vragen stellen als het gaat om de Aanvullingswet voor kostenverhaal, voorkeursrecht, onteigening, stedelijke kavelruil en landinrichting. Kortom, een dag om niet te missen. 

Programma

9.30 uur: start

Omgevingswet en Aanvullingswet

 • Stand van zaken wetgeving Aanvullingswet;
 • Omgevingsvisie en plan; wat is nieuw t.o.v. structuurvisie en bestemmingsplan?;
 • Ervaringen van de VNG met verschillende introductiemethoden Omgevingswet;
 • Onteigening (eigenlijk verandert hier weinig);

11.00 - 11.15 uur: pauze

 • Voorkeursrecht: versimpeling procedure;
 • Kansen stedelijke herstructurering;
 • Kostenverhaal: exploitaties met en zonder tijdsbegrenzing;
 • Planschade onder de Omgevingswet.

12.30 - 13.00 uur: lunch

Implementatietraject Omgevingswet (incl. casus de Heikant)

 • Planregels en beleidsregels;
 • Introductie van het begrip omgevingswaarde;
 • Vastleggen in open- en gesloten normen.

14.45 - 15.00 uur: pauze

 • Monitoren van waarde en programma’s om bij te sturen;
 • Verankeren energietransitie en duurzaamheidsdoelstellingen;
 • Hoe het leefklimaat verbeterd kan worden.

16:30 uur: afsluiting

Doelgroep

Deze masterclass  is met name bedoeld voor (aankomend) planeconomen, vastgoed- en RO-juristen en projectleiders (hbo/wo niveau). Ze zoeken naar verdieping in hun werk of staan op het punt een functieswitch te maken en willen zich verdiepen in deze materie. Voor alle partijen is het van belang om voldoende kennis (van elkaar) in huis te hebben om op een verantwoorde manier projecten te kunnen aansturen.

Resultaat

 • U krijgt een doorkijk naar de toekomstige Omgevingswet.

Topdocenten die je brengen tot de kern van de vraag