Juridische APK: Grondbeleid op de schop onder de Omgevingswet

Scobe in samenwerking met 

27 sept 2016, 9.30 uur – 16:30 uur, Scobe Academy, Stationsplein 7d, Gouda

De nieuwe Omgevingswet is een overkoepelende wet voor de gehele fysieke leefomgeving, die meer dan twintig bestaande wetten, zoals de Wro en de Wabo, vervangt. Met de nieuwe Omgevingswet gaan ook de regels voor grondbeleid op de schop. Dat blijkt uit het wetsontwerp voor de Aanvullingswet grond en eigendom dat 1 juli is gepubliceerd. Vooral bij onteigening en kostenverhaal bij grondexploitatie zijn de veranderingen groot. 

We noemen enkele van die veranderingen: bij onteigening: 
•    Onteigening vindt niet langer plaats als gevolg van een koninklijk besluit, maar door een onteigeningsbeschikking van het bestuursorgaan (zoals de gemeente) 
•    Er wordt een onafhankelijke commissie ingesteld die de gemeente zal adviseren over de onteigeningsbeschikking;
•    Tegen het besluit tot onteigening (de onteigeningsbeschikking) staat beroep én hoger beroep open; de rol van de Kroon vervalt
•    Er komt een scherpere scheiding tussen de bestuursrechtelijke onteigeningsprocedure en de civielrechtelijke schadeloosstellingsprocedure;

en bij kostenverhaal: Er blijft een verplichting voor gemeenten bestaan om kosten te verhalen. 

Maar er komen veel meer mogelijkheden om van die verplichting af te zien. Zo kunnen gemeenten in het omgevingsplan opnemen dat kosten voor bijvoorbeeld groenvoorzieningen niet verhaald worden. Verder kunnen gemeenten in het omgevingsplan bepalen dat bij activiteiten die deel uitmaken van een in de omgevingsvisie aangewezen project van publiek belang (geheel of gedeeltelijk) van het verhalen van kosten wordt afgezien. 
Daarnaast komt er meer flexibiliteit.  Er is geen verplichting meer om een exploitatieopzet te maken (en de daarbij behorende verplichting om inbrengwaarden van percelen door onafhankelijke taxateurs te ramen). Ook de verplichte toepassing van de zogenaamde macro-aftopping vervalt. De bepalingen over locatie-eisen, woningbouwcategorieën en fasering mogen in het omgevingsplan worden opgenomen.

Kostenverhaal via een overeenkomst blijft bestaan naast de publiekrechtelijke regeling voor kostenverhaal. 
Kortom: grondbeleid wordt volop geraakt door de Omgevingswet. Veel gemeente zijn gestart met implementatietrajecten. Wilt u dat grondbeleid daarbij goed aanhaakt en u op de hoogte bent van de komende veranderingen, kom dan naar deze cursusdag.

Programma

1. Opening, kennismaking en doelstellingen van de dag

2. Overzicht van de Omgevingswet voor gemeenten

De inleiding geeft een overzicht van de wet en het wetstraject. Daarna wordt ingezoomd op de kerninstrumenten voor de gemeente:
•    Omgevingsvisie
•    Programma
•    Omgevingsplan
•    Omgevingsvergunning

3. Casus grondbeleid

Wat voor gevolgen heeft de Omgevingswet voor grondbeleid? Hoe integreren we grondbeleid in de nieuwe Omgevingswet? Blijft er een afzonderlijke Nota Grondbeleid? Biedt de Omgevingswet aanleiding het grondbeleid te heroverwegen? Aan de hand van een casus gaan de deelnemers hiermee aan de slag.
Grondexploitatie onder de Omgevingswet

Deze inleiding schetst de hoofdlijn van het nieuwe stelsel van grondexploitatie. Uitgegaan wordt van de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet. De volgende vragen worden behandeld:
•    Hoe grijpen locatieontwikkeling en grondexploitatie in elkaar?
•    Wat is de rol van overeenkomsten en wat verandert er daarbij?
•    Wanneer komt het tot inzet van “het exploitatieplan”: de stok achter de deur?
•    Bij welke bouwplannen, welk ruimtelijk besluit en welke kostensoorten?
•    Hoe zit het met “anderszins verzekerd” en kruimelgevallen?
•    Waarom wordt het exploitatieplan vervangen door exploitatieregel en exploitatievoorschriften?
•    waar blijven locatie-eisen en woningbouwcategorieën?
•    Kun je de regeling van grondexploitatie doorschuiven?
•    Hoe zit het met de procedure en rechtsbescherming?
•    Hoe zit het met de financieel-economische uitvoerbaarheid?

 - Lunch - 

4. voorkeursrecht onder de Omgevingswet

•    Hoe ziet de procedure van het voorkeursrecht er uit?
•    Wat zijn de grondslagen?
•    Hoe lang geldt het?
•    Hoe zit het met zelfrealisatie en inroepen nietigheid?

5. onteigening onder de Omgevingswet
•    grondslagen
•    onteigeningsbeschikking gemeenteraad
•    adviescommissie
•    beroep
•    criteria
•    zelfrealisatie
•    gerechtelijke procedure

6. Casus locatieontwikkeling
Nu de deelnemers de hoofdlijnen van het nieuwe stelsel kennen, gaan ze aan de hand van een casus oefenen met locatieontwikkeling.
Grondzaken in het implementatietraject Omgevingswet 
Gemeenten kunnen zich nu al voorbereiden op de Omgevingswet door het tijdig opstellen van bouwstenen. Ook kan de gemeente locaties vlottrekken met behulp van de Crisis- en herstelwet, bijvoorbeeld via ontwikkelingsgebieden en experimenten. In een korte inleiding wordt daarop ingegaan. 

7. Discussie

Aan de hand van onderstaande vragen vindt een discussie plaats over de rol van grondzaken bij de implementatie van de Omgevingswet.
•    Waar staat de gemeente voor (rol)? Wat beteken dat voor grondbeleid?
•    Wat wil de gemeente/grondbeleid: ambities en visie?
•    Wat moet de gemeente/grondbeleid minimaal doen onder de Omgevingswet? Wat zijn de gevolgen voor grondbeleid (impactanalyse)?
•    Wat is nodig voor de ambities?
•    Wat kan het betekenen voor de werkprocessen, competenties en organisatie?

Wanneer? 
dinsdag 27 september 2016
Waar? 
Scobe Academy, Stationsplein 9d te Gouda
Investering? 

Dit college kost € 495,-  excl. btw, terugvorderbaar uit het Btw-compensatiefonds (BCF).

Digitaal lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor start masterclass, daarna bent u 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Een perfecte combinatie van kennis en vaardigheden

De opleiding “Planeconomie en Vastgoedrecht” is intensief en van kwalitatief hoog niveau. De masterclasses worden verzorgd door verschillende professionals met veel inhoudelijke kennis alsook ruime praktijkervaring. Naast de inhoudelijke componenten worden ook veel praktijkvoorbeelden behandeld. Zo komen vraagstukken waar ontwikkelaars en overheden zich mee geconfronteerd zien, tijdens de colleges aan de orde en worden door de groep besproken. Daarbij is ook voldoende ruimte om eigen casussen in te brengen.

Nieuw talent

Scobe Academy ontwikkelt nieuw talent in de rol van planeconoom en vastgoedjurist. De combinatie van werken en leren, zorgt ervoor dat zij snel de juiste kennis en competenties kunnen inzetten. De opleidingsprogramma's zijn bedoeld voor Hbo'ers en academici met interesse in ruimtelijke ontwikkeling/vastgoed. Deelnemers hebben hun opleiding recent afgerond of hebben al enige werkervaring. De programma's zijn ook bedoeld voor carrièreswitchers.

stel je vraag

Bijscholing

Het werkveld van planeconomen en vastgoedjuristen is sterk in beweging. Scobe Academy biedt u de mogelijkheid om uw kennis actueel te houden door het volgen van een in company workshop of een praktijkgerichte masterclass. Kijk bij ons aanbod masterclasses, in company trainingen of mail uw specifieke vraag.

stel je vraag

Carrièreswitch

Scobe Academy stelt u in staat op een effectieve en snelle manier kennis en vaardigheden eigen te maken op het gebied van planeconomie, vastgoedjuridica. Bekijk onze opleidingen of stel uw specifieke opleidingsvraag.

stel je vraag