Integrale ontwikkeling (business case denken) en stedenbouwkundige principes

Wanneer? 
donderdag 28 maart 2019
Waar? 
Scobe Academy, Gouda
Investering? 

€ 595,- excl. btw, terugvorderbaar uit Btw-compensatiefonds (BCF). 

Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor start masterclass, daarna bent u 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Inhoud

Via grond- en gebiedsexploitatie naar een businesscase  

Wat is eigenlijk een gebiedsexploitatie en waarom biedt dit meer kansen dan een grondexploitatie?  Wat voegt het nieuwe denken van een businesscase toe? Het gaat er hier om dat je zicht krijgt op de wijze waarop de grondexploitatie samenhangt met andere exploitaties zoals die van opstallen en infrastructuur in de gebiedsexploitatie. Vervolgens gaat het om de wijze waarop vastgoed onderdeel is  van een onderneming en verwerkt wordt in een businesscase. Aangezien dit zeer uitgebreid kan zijn proberen we in dit dagdeel de kern voor de planeconomie te pakken te krijgen. Daarbij nemen we ook tijdelijke kosten en opbrengsten (bv de tijdelijke vestiging van een creatieve onderneming) mee; immers ook dat geeft verschillende inkomsten die in een klassieke grondexploitatie niet voorkomen.

Stedenbouwkundige principes
In de middag gaan we in op de manier waarop kwaliteit wordt beoordeeld als het gaat om ruimtegebruik. Aan de hand van een concrete casus wordt inzicht geboden in het proces van rekenen en tekenen. De casus laat zien hoe je met stedenbouw aan diverse knoppen kunt draaien om een project haalbaar te maken. 

Programma

9.30 uur: start

Integrale ontwikkeling (business case denken)

 1. Verband tussen grondexploitatie en gebiedsexploitatie
  • Organische gebiedsontwikkeling
  • Leegstand kantorenmarkt
  • Stagnatie woningbouwproductie
  • Huidig marktbeeld
  • Financiële structuur
 2. Circulaire economie.
 3. Gebiedsexploitatie opstellen; voorbeelden quick wins?
  • Invloed van indexering, wet- en regelgeving en terugverdientijd
  • Rekencasus
 4. Faciliteren

12.30 - 13.00 uur: lunch

Stedenbouwkundige principes

 1. Historische ontwikkeling stad en ligging woningbouwlocaties
 2. Algemeen Uitbreidingsplan (Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven)
 3. Stadsvernieuwing / compacte stad
 4. VINEX
 5. Suburbanisatie
 6. Reurbanisatie

16:30 uur: afsluiting

 

Doelgroep

Deze masterclass is met name bedoeld voor (aankomend) planeconomen, vastgoed- en RO-juristen en projectleiders. Ze zoeken naar verdieping in hun werk of staan op het punt een functieswitch te maken en willen zich verdiepen in deze materie. Voor alle partijen is het van belang om voldoende kennis (van elkaar) in huis te hebben om op een verantwoorde manier projecten te kunnen aansturen.

Resultaat

 • U kunt adviseren over nieuwe vormen van gebiedsontwikkeling en samenwerking.
 • Tevens leert u meer over de nieuwe verdienmodellen binnen ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Bart Gubbels (Provincie Limburg)

De opleiding “Planeconomie en Vastgoedrecht” is intensief en van kwalitatief hoog niveau. De masterclasses worden verzorgd door verschillende professionals met veel inhoudelijke kennis alsook ruime praktijkervaring. Naast de inhoudelijke componenten worden ook veel praktijkvoorbeelden behandeld. Zo komen vraagstukken waar ontwikkelaars en overheden zich mee geconfronteerd zien, tijdens de colleges aan de orde en worden door de groep besproken. Daarbij is ook voldoende ruimte om eigen casussen in te brengen.