Integrale gebiedsontwikkeling / De rol van de Woningcorporatie

Wanneer? 
donderdag 7 januari 2021
Waar? 
Scobe Academy, Gouda
Investering? 

€ 595,- excl. btw, terugvorderbaar uit Btw-compensatiefonds (BCF). 

Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor start masterclass, daarna bent u 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Inhoud

Integrale gebiedsontwikkeling: via grond- en gebiedsexploitatie naar een businesscase  

In de ochtend ligt de focus op hoe gebiedsontwikkeling integraal georganiseerd kan worden. Wat is eigenlijk een gebiedsexploitatie en waarom biedt dit meer kansen dan een grondexploitatie?  Wat voegt het nieuwe denken van een businesscase toe? Het gaat er hier om dat je zicht krijgt op de wijze waarop de grondexploitatie samenhangt met andere exploitaties zoals die van opstallen en infrastructuur in de gebiedsexploitatie. Vervolgens gaat het om de wijze waarop vastgoed onderdeel is van een onderneming en verwerkt wordt in een businesscase. Aangezien dit zeer uitgebreid kan zijn proberen we in dit dagdeel de kern voor de planeconomie te pakken te krijgen. Daarbij nemen we ook tijdelijke kosten en opbrengsten (bv de tijdelijke vestiging van een creatieve onderneming) mee; immers ook dat geeft verschillende inkomsten die in een klassieke grondexploitatie niet voorkomen.

Projectontwikkeling

In de middag staat de rol van de projectontwikkelaar binnen een project centraal. Aanvullend gaan we in op het innemen van toekomstige grondposities en aankoop van gebouwen, financiering en het bepalen en beheersen van een aanvaardbaar risico: welk perspectief is er en hoe wordt geanticipeerd op de volgende crisis? Tot slot zetten we de werkwijze van een gemeente hier tegenover. Op welke manier kun je je hiertoe verhouden en wat kunnen we van hen leren? 

 

Programma

9.30 uur: start

Integrale ontwikkeling (business case denken)

 • Verband tussen grondexploitatie en gebiedsexploitatie
  • Organische gebiedsontwikkeling
  • Leegstand kantorenmarkt
  • Stagnatie woningbouwproductie
  • Huidig marktbeeld
  • Financiële structuur
 • Circulaire economie.
 • Gebiedsexploitatie opstellen; voorbeelden quick wins?
  • Invloed van indexering, wet- en regelgeving en terugverdientijd
  • Rekencasus
 • Faciliteren

12.30 - 13.00 uur: lunch

Rol van de woningcorporatie

 • De business case gebiedsontwikkeling vanuit het perspectief van de woningcorporatie
 • Het nieuwe portefeuille beheer
 • Mogelijke aanbestedingspicht bij nieuwbouw
 • Overige uitdagingen corporaties
 • Rol corporaties verduurzaming

16:30 uur: afsluiting

 

Doelgroep

Deze masterclass is met name bedoeld voor (aankomend) planeconomen, vastgoed- en RO-juristen en projectleiders. Ze zoeken naar verdieping in hun werk of staan op het punt een functieswitch te maken en willen zich verdiepen in deze materie. Voor alle partijen is het van belang om voldoende kennis (van elkaar) in huis te hebben om op een verantwoorde manier projecten te kunnen aansturen.

Leerdoelen

 • U kunt adviseren over nieuwe vormen van gebiedsontwikkeling en samenwerking.
 • Tevens leert u meer over de nieuwe verdienmodellen binnen ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling