Gemeentelijk Vastgoed Management

Inrichten van de vastgoedorganisatie

Wanneer? 
maandag 13 mei 2024 - 09.30 uur tot 16.30 uur
Waar? 
Büchnerweg 7, Gouda
Investering? 

€ 675,- (excl. btw)

De masterclass start om 09.30 en duurt tot ca. 17.00 uur.

Inhoud

In deze masterclass wordt een introductie op vastgoedmanagement gegeven: het ambitieniveau van een gemeente, huidige vastgoedbezit, vastgoedorganisatie, de rollen die de gemeente kan innemen in het vastgoedbeheer en -ontwikkeling.

Op deze dag halen we de leerwensen op en bepalen we op welk niveau jij en jouw gemeente zitten. Op basis van dat overzicht kunnen de docenten rekening houden met de samenstelling van het verdere programma en ingaan op de behoefte van de studenten.

De volgende vragen worden beantwoord:

 • Wat is het ambitieniveau van jouw gemeente?
 • Wat voor vastgoed hebben gemeenten en wat doen ze er mee?
 • Welke plek heeft vastgoed nu in de organisatie? En hoe willen we het straks organiseren?
 • Hoe werkt de vastgoedpiramide bij de gemeente?
 • Welke rollen heeft de gemeente in het vastgoed? Wat kunnen de gevolgen zijn van de vermenging van die rollen? Hoe bereiken we een heldere rollenverdeling?
 • Welke regels zoals die rond BBV, mededinging en VPB zijn van belang voor het exploiteren van gemeentelijk vastgoed?
 • Wat is de volgorde en de route om de vastgoedportefeuille inzichtelijk en beheersbaar te maken?

 

Programma

9.30 uur: start

Inleiding gemeentelijk vastgoedmanagement

 1. Waarom hebben gemeenten vastgoedbezit?
 2. Ambitieniveaus gemeenten
 3. Typen vastgoed en verschillende rollen
 4. Stappenplan portefeuille-inzicht en beheersbaarheid
 5. Wet-en regelgeving: invloed vpb en BBV etc.?

12.30 - 13.00 uur: lunch

Kijken naar vastgoedorganisaties

 1. Vastgoed-analyse
  • 7S-model
 2. Vastgoedorganisatiemodel
  • Hoe creëer je maatschappelijke waardecreatie?
  • Rollen in het vastgoedmanagement
 3. Besturingsmodel
  • Porter-model
  • Praktijkvoorbeeld Eindhoven
 4. Inkoop & Contractmanagementmodel
  • Rollen & verantwoordelijkheden gemeenten
  • RASCI - strategische fase
 5. Proof of the pudding

16.30 uur: afsluiting

Docenten

Jan Kappers

"Hoe krijg je de werkwijze rondom en inzicht in gemeentelijk vastgoed dusdanig georganiseerd dat je als gemeente hier het beste op kan sturen? Dat op transparante wijze de efficiency kan worden aangetoond? Dit zijn vragen waar ik de afgelopen jaren veel ervaring mee heb opgedaan en warm voor loop. Daarmee wil ik gemeenten verder helpen en nog belangrijker, de vastgoedprofessionals binnen die gemeenten in bijstaan en coachen."

Willem Raaijmakers

"Maatschappelijk Vastgoed is mijn (inhoudelijke) kerncompetentie en dan voornamelijk in de rol als leidinggevende en/of opdrachtgever.
Ik ben sterk bewust van de brede context (politiek, burgers, besturen, maatschappelijk etc.) waarin en waarvoor ik werk. Vanuit dit bewustzijn en de vele contacten weet ik goed welke resultaten bereikt kunnen worden en of er (nieuwe) mogelijkheden zijn voor verbinding.
In mijn werkzame leven geef ik ruim 25 jaar leiding aan directies, afdelingen, programma’s en projecten binnen zowel het Maatschappelijk Vastgoed, Bedrijfsvoering als de Wijkontwikkeling. Met een hoog strategisch denk- en werkniveau."

Doelgroep

Deze opleiding is relevant voor:

 • Vastgoedprofessionals
 • Beleidsmedewerkers Vastgoed en Vastgoedbeheer
 • Beleidsmedewerkers Maatschappelijk Vastgoed
 • Asset- en portefeuillemanagers
 • Facilitymanagers Vastgoed

Deze masterclass is op hbo-niveau. 

Leeropbrengsten

Na het volgen van deze masterclass:

 • Weet je wat het ambitieniveau van jouw gemeente is
 • Ben je bekend met de typen vastgoed van gemeenten en wat ze hiermee doen
 • Weet je welke plek vastgoed in de organisatie inneemt
 • Ben je bekend met de vastgoedpiramide
 • Heb je zicht op de rollen van de gemeente in het vastgoed
 • Weet je welke wetgeving van belang is (o.a. BBV, mededinging en VPB
 • Heb je inzicht in de manier waarop de vastgoedportefeuille inzichtelijk en beheersbaar wordt

Investering

Investering per masterclasses is € 675,-

De 6-daagse cursus is € 3.099,-

Het 4-daagse instaptraject is € 2.399,-

De prijzen zijn exclusief btw en inclusief catering en lesmateriaal. De btw is voor gemeenten terugvorderbaar uit het Btw-compensatiefonds (BCF). Informeer bij jouw boekhouding.