Duurzame gebiedsontwikkeling

Het Nieuwe Normaal van circulariteit in contracten en exploitaties

Wanneer? 
woensdag 6 december 2023 - 13.00 uur tot 16.30 uur
woensdag 27 november 2024 - 13.00 uur tot 16.30 uur
Waar? 
Büchnerweg 7, Gouda
Investering? 

€ 395,- excl. btw. Btw is veelal terug te vorderen uit het BTW-compensatiefonds als je bij de overheid werkt.

Inhoud

Als coördinator circulaire gebiedsontwikkeling, of wanneer je werkzaam bent binnen de gebiedsontwikkeling, ben je veelal op zoek naar mogelijkheden om circulariteit in gebiedsontwikkeling in te passen. De grote opgave is

'Hoe pas je het "nieuwe normaal" binnen het bestaande normaal, met zo min mogelijk aanpassingen en zo groot mogelijke acceptatie?'

Vervolgens komen de volgende vragen op je pad:

 • Welke regelgeving en welk beleid is nodig?
 • Hoe kan dit kosten-technisch zo efficient mogelijk?
 • Hoe verwerk je privaatrechtelijke contracten en grondexploitaties en hoe kun je dit, indien nodig, afdwingen?

We kunnen dagen vullen met bovenstaande onderwerpen en brede thema's, echter zijn we beperkt in tijd. Tijdens deze cursus zijn we vooral gericht op het opstarten van een handelingsperspectief, waarmee je je eigen originele gedachten kunt laten doorwerken in dat van anderen. Om dit ten volste te benutten, zijn tijdens een cursusdag verschillende opdrachten verwerkt, waarbij je zelf op zoek dient te gaan naar aanvullende informatie, je collega's helpt zoeken naar oplossingen en tools dient te ontwikkelen. En last but not least we komen toe aan CO2-beprijzing en zullen we ingaan op de juridische database Circulaw.

Programma

13.00 uur: start
 

 1. Het Nieuwe Normaal: de nieuwe norm voor circulariteit
 2. Privaatrechtelijk spoor;
  • Convenant duurzaam bouwen.
  • Verwerking in tender en andere overeenkomsten van gebiedsontwikkeling.
  • Overige aanbestedingsmogelijkheden.
  • Gronduitgifte in eigendom en erfpacht
 3. Publiekrechtelijk spoor;
  • MPG en andere waarden.
  • Omgevingsplan en andere kerninstrumenten.
  • Omgevingswaarde.
  • Monitoring.
 4. Financiële aspecten van circulariteit;
  • GEX, VEX en BEX.
  • Verwerking in de grondexploitatie.
  • Restwaarde/ ja of nee.
  • Zicht op subsidies.
  • Kostenverhaal.
 5. Ophalen van gewenste vervolgstappen.

16.30 uur: afsluiting

Leeropbrengsten

 • Je weet wat er mogelijk is gericht op de levensduur, reparatie en onderhoud van grondstoffen en materialen (en hoe je deze materialen in kaart brengt)
 • Je leert welke circulaire verdienmodellen er zijn
 • Je weet hoe je kunt rekenen aan circulariteit en wat de gevolgen voor gebieds- en vastgoedexploitatie zijn

Doelgroep

beleidsmakers, projectleiders duurzaamheid, warmtevisies en uitvoeringsplannen,  conceptontwikkelaars duurzame energie, adviseur duurzaamheid, planeconomen en projectleiders gebiedsontwikkeling. 

Deze masterclass is op hbo-niveau. 

Docent

Alle docenten van Scobe Academy hebben veel ervaring en zijn koplopers in het vakgebied. Ze zijn op de hoogte van de actualiteit binnen de gebiedsontwikkeling waardoor deelnemers de laatste ontwikkelingen meekrijgen. De opleidingsgroepen worden bewust klein gehouden. Er is daarom sprake van veel interactie met de docent en onderling. Op deze manier bouw je een nuttig netwerk op waar je ook na de cursus profijt van hebt. 

Docent: