Planeconomie & Vastgoedrecht

Handreiking onteigening en voorkeursrecht Omgevingswet: praktijk grondbeleid

Wanneer? 
vrijdag 5 november 2021
Investering? 

€ 595, -

Inhoud

Voorkeursrecht - Het voorkeursrecht moet worden verankerd in de omgevingsvisie, het programma of het omgevingsplan. Hoe  moet dat dan zijn verankerd? Hoe gaat dat bij het nieuwe kerninstrument programma gebeuren? Hoe gaat de inschrijving in het kadaster plaatsvinden? En zijn er nog veranderingen in de waardebepaling te verwachten tussen de huidige en toekomstige situatie?

Bovendien moet na vijf jaar opnieuw besloten worden of het voorkeursrecht in stand blijft. Scobe heeft een studiemiddag gemaakt waarin we ingaan op de praktische gevolgen voor het grondbeleid en de grondexploitatie. Bovendien zit hier nog een link met het DSO.

Onteigening - Natuurlijk komen ook de juridische veranderingen voor onteigening aan de orde. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat het bestuursorgaan de onteigeningsbeschikking neemt en niet de Kroon.

Natuurlijk zijn er veel praktische vragen. Wordt de doorlooptijd nu korter? Verandert er nu nog iets aan berekening van de schade? Wat moet er in het Omgevingsplan of het Projectbesluit worden geregeld? Hoe werkt dit door bij het kostenverhaal met en zonder tijdvak of het digitale stelsel? Allemaal vragen waar we op in gaan tijdens de studiedag over de handreiking onteigening.

We weten de datum van de presentatie van de handleiding nog niet precies. We denken dat deze in oktober gereed is en daar hebben we op gepland. Mocht deze er dan nog niet zijn dan verzetten we de datum, zodat we alle informatie kunnen overbrengen.

Programma

Doorkijk hoe het in de praktijk gaat werken:  Digitale Stelsel Omgevingswet DSO.

Handreiking voorkeursrecht en praktijk van het grondbeleid

Veranderingen en gevolgen van:

 • Nieuwe gronden voor het vestigen van het voorkeursrecht: o.a. programma, omgevingsplan en omgevingsvisie en hoe dat kan werken in de praktijk (DSO).
 • Nieuw moment van vestiging: inschrijven in het Kadaster.
 • Kortere geldigheidsduur: sneller beslissen.
 • Verruiming van het toepassingsgebied: moderniseringsgebieden.

Handreiking Onteigening en praktijk van het grondbeleid

1. Veranderingen en gevolgen van:

 • Parallelschakeling procedures rond onteigeningsbesluit en schadeloosstelling: wat winnen we.
 • Veel meer werk en risico’s voor bestuursorgaan die zelf beslissing moet nemen. Wat moet je doen?
 • Beslissing van de bestuursrechter versus de Kroon, mogelijkheid van de bestuurlijke lus.
 • Gerechtelijke procedure is nu een verzoekprocedure. Verandering van de initiatiefnemer en gewijzigde eisen aan de stukken.
 • Eisen aan het omgevingsplan.
 • Verbreding toepassing: modernisering, tijdelijk gebruik, zelfrealisatie.

2. Verhouding met gedoogplichten zoals bijvoorbeeld bij de energietransitie

Gevolgen voor het grondbeleid

Toepassen van het nieuwe wettelijk kader van onteigening en voorkeursrecht voor:

 • Woningbouwproducties en bedrijventerreinen;
 • Infrastructuur;
 • Stikstof aanpak en natuurgebieden;
 • Maatschappelijke opgaven van energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit.

Gevolgen voor grondexploitatie en kostenverhaal

 • Indicatieve rekenvoorbeelden.

Investering

€ 595, - (excl. btw, voor gemeenten terugvorderbaar uit het btw-compensatiefonds). Kosteloos afmelden kan tot drie weken voor de start van de masterclass. Daarna ben je 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.