Planeconomie & Vastgoedrecht

Handreiking Nadeelcompensatie en praktijk van het grondbeleid

Wanneer? 
donderdag 2 december 2021
Investering? 

€595, -

Inhoud

In het najaar (en mogelijk eerder) is de planning de handreiking nadeelcompensatie onder de Omgevingswet (OW) te laten verschijnen. Het Ministerie van BZK regelt dit. Vooral de verschuiving van het schadeveroorzakende besluit naar het moment waarop het bestuur een initiatief toestaat.  Scobe heeft een studiedag hierover ingericht. We willen ons daarbij richten op de praktische uitwerking voor het grondbeleid. Finnancieel verandert er het nodige; bijvoorbeeld de planschade risico-analyse wordt anders ingericht en er zijn consequenties voor (anterieure) en posterieure overeenkomsten. Hoe de wetgever dit echter heeft bedacht en om daar grip op te krijgen en hoe dit te verwerken in het omgevingsplan komt die dag aan de orde.

We weten de datum van de presentatie van de handleiding nog niet precies. We denken dat deze in oktober gereed is en daar hebben we op gepland. Mocht deze er dan nog niet zijn dan verzetten we de datum, zodat we alle informatie kunnen overbrengen.

Programma

Nadeelcompensatie en planschade: highlights huidig recht in het kort

 • Veranderingen:
  • vervallen planschade;
  • verhogen van de drempel;
  • verandering in het schadeveroorzakende besluit en regels in het omgevingsplan, waterschapsverordening en projectbesluit;
  • vergroten van de hoeveelheid werk voor de eigenaren;
  • verandering van de planschaderisico-analyse;
  • gevolgen voor de kostenverhaalsbeschikking nu er meer onzekerheid is.
 • Verhouding met gedoogplichten: bijvoorbeeld bij de energietransitie
 • Samenhang Digitale stelsel Omgevingswet DSO.
 • Verandering in de waardering; gevolgen van kostenverhaal.
 • Gevolgen van het nieuwe wettelijk kader voor nadeelcompensatie:
  • de woningbouwproducties en bedrijventerreinen
  • contractering in de gebiedsontwikkeling.
  • agrarische bedrijfsvoering.
 • Gevolgen voor grondexploitatie en kostenverhaal.
  • ​Indicatieve rekenvoorbeelden.

Leerdoelen

Volgt.

Investering

€ 595, - (excl. btw, voor gemeenten terugvorderbaar uit het Btw-compensatiefonds). Indien je een collega meeneemt, dan bedragen de kosten € 545,- per persoon. Kosteloos afmelden kan tot drie weken voor de start van de masterclass. Daarna ben je 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.