Bodem

Grondwaterbeheer onder de Omgevingswet

Waar? 
Büchnerweg 7, Gouda
Investering? 

€ 695,- excl. btw, terugvorderbaar uit Btw-compensatiefonds (BCF). Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor start masterclass, daarna ben je 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Inhoud

De invoering van de Omgevingswet heeft invloed op jouw grondwaterkwaliteitsbeheer. De regie op de grondwaterkwaliteit en grondwatersanering wordt decentraal neergelegd bij provincies, waterschappen en gemeenten. Hoe ver zijn zij nu met dit beleid en wat zijn de belangrijkste wijzigingen en contouren van de nieuwe regels? Krijgen we per provincie een ander grondwaterbeleid? Wordt het een lappendeken aan regels of zijn er overeenkomsten te ontdekken? Hoe zorg je dat er integraal wordt samengewerkt op het grondwaterdossier en wat zijn de ervaringen tot nu toe richting de Omgevingswet?

De voorbereidingen op de Omgevingswet zijn ook voor grondwater in volle gang en daarmee kunnen we al concrete voorbeelden geven van het nieuwe beleid. Maar ook hoe je bestaand beleid kan omvormen; dat is wellicht de snelste weg om de grondwater problemen aan te pakken.

Deze masterclass geeft antwoord op je vragen en laat zien wat je straks waar vindt onder de Omgevingswet.

Programma

Grondwater onder de Omgevingswet (1 dag)

 1. Inleiding grondwater onder de Omgevingswet
  • De KRW en grondwaterbeleid
  • Grondwater en maatschappelijke opgaven
  • Verplichte en onverplichte programma’s
 2. Taak en rolverdeling grondwaterkwaliteitsbeleid
  • Regierol van de provincie
  • Gemeenten en grondwaterbeleid
  • De nieuwe rol voor waterschappen
 3. Het Rijk laat grondwatersaneringsbeleid los wat betekent dat voor regionaal beleid?
 4. De beoordeling van risico’s in grondwater: risicotoolbox grondwater (under construction!)
 5. Rondje langs de provincies: inkijkje bij het nieuwe regionale beleid in wording.
  • Verschillen in grondwaterkwaliteitsbeleid
  • Welke instrumenten worden gebruikt (voorbeschermingsregels/instructieregels)
  • Hoe wordt dit afgestemd met gemeenten en waterschappen
 6. Casuistiek:
  • Grondwatersanering en bouwen
  • Grondwaterkwaliteit en infrastructuur
  • Grondwatersanering en toevalsvondst

Docenten

Doelgroep

Iedereen die te maken heeft met grondwaterkwaliteitsbeheer.

Resultaat

Kennis

 • Je weet wat de invoering van de Omgevingswet gaat veranderen voor grondwater
 • Je weet hoe de nieuwe taak- en rolverdeling eruit ziet
 • Je weet wat er mogelijk is binnen het regionaal beleid voor grondwater
 • Je krijgt een inkijkje in de risico toolbox voor grondwater
 • Je krijgt een beeld van het nieuwe regionale beleid in wording bij verschillende provincies

Vaardigheden

 • Kansen zien: je ziet nieuwe mogelijkheden die de invoering van de Omgevingswet met zich meebrengt voor grondwater
 • Samenwerken: je weet met wie en op welke manier je samenwerkt met bestaande en nieuwe partijen
 • Integraal werken: je weet hoe taak en rolverdeling verschuift en ziet de mogelijkheden voor integrale werken voor grondwater