Grondexploitatie in de nieuwe tijd

Wanneer? 
dinsdag 15 mei 2018
Waar? 
Scobe Academy, Gouda
Investering? 

De investering voor dit college bedraagt € 595,- excl. btw, terugvorderbaar uit het Btw-compensatiefonds (BCF).

Grondexploitatie in twee of drie dagen? Volg je dit college in combinatie met het college 'Het maken van een grondexploitatie' of 'Verwerven, grondproductie en uitgifte' dan is de investering € 995,-. Volg je ze alle drie dan is de prijs € 1295,-. Digitaal lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor start masterclass, daarna bent u 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Inhoud

Het ochtenddeel behandelt de basisprincipes van een grondexploitatie in de nieuwe tijd. Om moderne ontwikkelingen te kunnen plaatsen is het allereerst zaak om de huidige aanpak van de grondexploitatie te kennen. De leergang begint hiermee omdat kennis van de basis noodzakelijk is om trends te kunnen plaatsen. Toch is er na de crisis het nodige aan het veranderen, er is een veel bredere kijk en inzicht nodig. In deze masterclass wordt een overzicht gegeven van de trends. 

’s Middags gaan we aan de slag met de begrippen rente, index en fasering. In deze onzekere tijden is het van belang om goede onderbouwingen te hebben als het gaat om rente, indexen en fasering. Met name in de huidige tijd zijn de genoemde parameters niet voor ieder jaar gelijk. We zullen ingaan op verschillende bronnen die je voldoende fundament geven om goede inschattingen te maken. Daarbij wetende dat er in de eerste jaren meer zekerheid is dan in de daar opvolgende jaren. Maar hoe werkt deze “Calculated Risk” door in onze rekenmodellen? 

 

Programma

9.30 uur: start

1. Samenhang programmering, ruimtegebruik en exploitatieresultaat.

2. Gevoeligheid van veranderingen van programma’s en onderkennen samenhang parameters.

3. Onderzoeken van effecten van versnellen en vertragen.

4. Het gebruik van de grondexploitatie als risico-analyse tool.

12.30 - 13.00 uur: lunch

5. Verschil in een grondexploitatie voor haalbaarheid versus beheer.

6. Verschillen tussen grondexploitaties voor projectontwikkelaars en gemeenten.

7. Uitleggebied versus binnenstedelijk locatie: verschil in posten.

8. Presentatie van grondexploitatieresultaten voor verschillende doelgroepen.

9. Trends in grondexploitaties

16:30 uur: afsluiting

Doelgroep

Deze masterclass  is met name bedoeld voor (aankomend) planeconomen, vastgoed- en RO-juristen en projectleiders (hbo/wo niveau). Ze zoeken naar verdieping in hun werk of staan op het punt een functieswitch te maken en willen zich verdiepen in deze materie. Voor alle partijen is het van belang om voldoende kennis (van elkaar) in huis te hebben om op een verantwoorde manier projecten te kunnen aansturen.

Resultaat

  • U leert wat een grondexploitatie is
  • U leert hoe u een basis grondexploitatie opstelt
  • U kunt beoordelen welke parameters leidend zijn
  • U leert welke actuele ontwikkelingen van invloed zijn op de grondexploitatie

Topdocenten die je brengen tot de kern van de vraag