Planeconomie & Vastgoedrecht

Gevolgen Notitie Grondbeleid in begroting en jaarstukken 2023

Wanneer? 
maandag 13 mei 2024 - 09.30 uur tot 16.30 uur
Waar? 
Klein Amerika 20, Gouda
Investering? 

€ 695,- excl. btw, terugvorderbaar uit het Btw-compensatiefonds (BCF).

Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor start masterclass, daarna ben je 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Masterclass start om 09.30 en duurt tot ca. 16.30 uur. 

Inhoud

Op 5 december heeft de commissie BBV de nieuwe Notitie Grondbeleid in begroting en jaarstukken (2023) het licht laten verschijnen. Dit in verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024. Een aantal zaken gaan pas bij de controle in 2025 spelen, maar er is ook een flink aantal veranderingen die nu al administratief en in de grondexploitatie aandacht vragen.

Welke verandering mag je bij (tussentijdse) controle van de accountant verwachten als het gaat om bijvoorbeeld renteberekening en inrichting van de administratie van financiële bijdragen? Wordt het nu eenvoudiger om gemengde complexen te administreren of toch niet? Hoe gaat dit doorwerken op de balans en op de rekening van lasten en baten? Hoe moet een “grondexploitatiecomplex” er uitzien om door de controle te komen?

Allemaal vragen die tijdens het seminar “Gevolgen Notitie Grondbeleid in begroting en jaarstukken 2023” met Peter Naaktgeboren van Deloitte aan de orde komen. Daarbij zullen ook praktijk voorbeelden waar je zelf aan het werk gaat aan de orde komen.

Programma

De volgende onderwerpen zullen aan de orde komen:

 • Welke eisen kan de accountant eisen als een looptijd langer dan 10 jaar is?
 • Omslagrente eigen vermogen verschil met de huidige praktijk.
 • Verschil administratieve eisen van financiële bijdragen of bovenwijkse voorzieningen.
 • Verwerken facilitair grondbeleid met en zonder tijdvak in de administratie.
 • Hoe resultaten van faciliterend en actieve delen van een grondexploitatie salderen.
 • Nieuwe begrip grondexploitatiecomplex wat is het en betekent het een nieuw soort GREX?
 • Aanpassing verwerking plankosten.
 • Wat verandert er aan de risico-analyse?
 • Tot slot: wat verandert er niet?

Docent

Doelgroep

Deze masterclass is met name bedoeld voor ervaren professionals, die vanuit de grondexploitatie of de gemeentelijke controle praktijk te maken hebben met de grondexploitatie. Dat zijn bijvoorbeeld planeconomen, financiële consulenten of andere controllers.

Deze masterclass is op hbo-niveau. 

Leeropbrengsten

 • Je bent weer op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van de commissie BBV.
 • Je weet welke aanpassingen je moet gaan maken in de GREX en de administratie.
 • Je kan inschatten wat de impact op het resultaat van de GREX is.
 • Je weet in het bijzonder hoe je anders om moet gaan met plankosten.