Exploitatieplan en de anterieure overeenkomst in de praktijk

Wanneer? 
donderdag 17 januari 2019
Waar? 
Scobe Academy, Gouda
Investering? 

€ 595,- excl. btw, terugvorderbaar uit Btw-compensatiefonds (BCF).

Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor start masterclass, daarna bent u 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Inhoud

Deze masterclass bestaat uit twee delen. In het ochtenddeel wordt ingegaan op de Grex-wet. We gaan in op de basisprincipes van de Grex-wet als het gaat over privaat- en publiekrecht en het daarbij behorende exploitatieplan en kostenverhaal. Daarbij komt ook de meest actuele stand van de jurisprudentie voorbij in boeiende casuïstiek. Tijdens het middagdeel worden kostenverhaal en de financiële gevolgen van een exploitatieplan behandeld. Er wordt verteld hoe dan echt in de praktijk de geldstromen lopen versus een anterieure overeenkomst. Ander punt is hoe je in een anterieure overeenkomst elementen van een exploitatieplan kunt gebruiken. Verder gaan we dieper in op het kostenverhaal onder de nieuwe Omgevingswet en de Aanvullingswet grondeigendom.

Programma

9.30 uur: start

Juridische aspecten 

 • Basisprincipes privaat en publiekrecht
 • Jurisprudentie t/m 2018
 • Anterieure en posterieure overeenkomsten: het verschil?
 • Huidige procedures: o.a. rechtsbescherming, materieel belang en herziening 
 • Inbrengwaarde: raming, openbaarheid en toetsing
 • Anterieur contracteren 
 • Locatie-eisen in anterieure overeenkomst
 • Doorleggen aanbestedingsplicht
 • Grondexploitatie in de Omgevingswet: wat is er nieuw?

12.30 - 13.00 uur: lunch

Financiële aspecten

 • Voorbeelden van exploitatieplannen: hoe werken ze in de praktijk?
 • Kostensoorten: inbrengwaarde en waarde grondslag, exploitatie en nieuwe plankostenscan
 • Bovenwijkse, bovenplanse en ruimtelijke ontwikkelingen
 • Betalen exploitatiebijdrage bij de Omgevingsvergunning (financieel voorschrift)
 • Relatie anterieure overeenkomsten als voorbereiding op posterieure overeenkomsten
 • Jaarlijkse actualisatie: wat zijn de consequenties van het wel of niet doen?
 • Kostenverhaal: wat verandert er door de Omgevingswet en Aanvullingswet (incl. voorbeelden)

16:30 uur: afsluiting

Doelgroep

Deze masterclass  is met name bedoeld voor (aankomend) planeconomen, vastgoed- en RO-juristen en projectleiders (hbo/wo niveau). Ze zoeken naar verdieping in hun werk of staan op het punt een functieswitch te maken en willen zich verdiepen in deze materie. Voor alle partijen is het van belang om voldoende kennis (van elkaar) in huis te hebben om op een verantwoorde manier projecten te kunnen aansturen.

Docenten

Resultaat

 • U leert meer over een grondexploitatie die rekening houdt met de aspecten van de veranderde marktomstandigheden. 
 • U bent in staat om een realistische planning te maken die past binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan.   
 • U weet welke mogelijkheden er zijn om voldoende flexibiliteit te hebben in de planvorming, mogelijkheden voor een al dan niet gewenste bouwtitel en zekerheden naar belanghebbenden te verschaffen.
 • U kent de samenhang met het exploitatieplan door en door. 
 • U weet waar u op moet letten bij aanbestedingen. 
 • U weet hoe u zich moet voorbereiden op de Omgevingswet en de Aanvullingswet grondeigendom.