Duurzame gebiedsontwikkeling

Energiesystemen en bodem

Wanneer? 
woensdag 15 december 2021
dinsdag 6 december 2022
Waar? 
Scobe Academy, Gouda
Investering? 

€ 395 ,-

Inhoud

De bodem speelt een cruciale rol bij de energietransitie. We gaan steeds meer gebruik maken van energiesystemen die een grote impact hebben op de ondergrond. Denk eens aan een WHO, geothermie of grootschalige energieopslag. Dat vraagt om een nieuwe manier van benaderen, een manier waarbij de boven- en ondergrond veel meer moeten samenwerken. Dat gebeurt op dit moment nog onvoldoende.

Daarnaast is het belangrijk dat er afwegingen worden gemaakt binnen bepaalde kaders. Hoeveel schade mag de aanleg van een nieuwe warmtenet berokkenen aan de ondergrondse biodiversiteit? Welke invloed heeft aanleg van een bodemenergiesysteem in stedelijk gebied? Hoe stemmen we dat met elkaar af?

Deze masterclass is erop gericht om meer inzicht te krijgen in elkaars wereld en vooral ook om te zien waar de kansen liggen. 

Gezondheid is belangrijk! We bieden daarom vlak voor de startdatum aan jou de keuze om deze opleiding digitaal of fysiek bij te wonen. Onze cursusruimte is uiteraard volledig coronaproof ingericht.

Programma

13:00 uur: start

Energiesystemen en bodem

 1. Energievoorziening en gevolgen voor de bodem
 2. Verduurzamen van de bestaande voorraad
 3. Gevolgen WKO’s. stadverwarming  en geothermie voor de bodem; stand van zaken techniek en verwachte ontwikkelingen
 4. Tijdelijke buffering van energie in de bodem
 5. Leidingen die in de bodem komen te liggen en problemen die daarmee samenhangen.
 6. Verduurzamen en doorvertaling
 7. Energiestrategie plannen voor wijken
 8. Mede adviseren over te kiezen systemen gelet op bodem

16.30 uur: afsluiting

Leerdoelen

 • Je hebt inzicht in de rol van bodem bij de energietransitie.
 • Je weet hoe energiemaatregelen ruimtelijk en in afstemming met het bodem- en watersysteem worden ingepast
 • Je kunt mede adviseren in voorgestelde systemen. Dat kan zowel gaan over de consequenties voor de bodem als juist de kansen die de bodem biedt
 • Je weet hoe je moet samenwerken om bij te dragen aan een gezamenlijk resultaat door optimale afstemming tussen de eigen kwaliteiten en belangen van betrokken partijen

Docenten

Alle docenten van Scobe Academy hebben veel ervaring en zijn koplopers in het vakgebied. Ze zijn op de hoogte van de actualiteit binnen de gebiedsontwikkeling waardoor deelnemers de laatste ontwikkelingen meekrijgen. De opleidingsgroepen worden bewust klein gehouden. Er is daarom sprake van veel interactie met de docent en onderling. Op deze manier bouw je een nuttig netwerk op waar je ook na de cursus profijt van hebt. 

Docent:

Doelgroep

Beleidsmakers, projectleiders duurzaamheid, warmtevisies en uitvoeringsplannen,  conceptontwikkelaars duurzame energie, adviseur duurzaamheid, planeconomen en projectleiders gebiedsontwikkeling.