Duurzame gebiedsontwikkeling

Een overzicht: technieken, financieringen en participatie

Wanneer? 
woensdag 7 september 2022
Waar? 
Büchnerweg 7, Gouda
Investering? 

€ 395 ,-

Inhoud

Bij de overgang naar duurzame energie komt veel kijken. Hoe krijg je de bestaande voorraad energieneutraal?  Er zijn veel stakeholders die je hierbij moet betrekken zoals bijvoorbeeld corporaties en particulieren. Hoe ziet het speelveld er precies uit en met welke onderliggende verhoudingen moet je rekening houden?

Deze masterclass neemt je mee in alles wat er komt kijken bij het verduurzamen van de bestaande voorraad. Welke technische oplossingen zijn er? Hoe werkt de financiering? Hoe krijg je burgers mee? Al deze vraagstukken worden besproken aan de hand van een voorbeeldcase.

 

Programma

13.00 uur: start

Organiseren van energietransitie

De focus van deze middag ligt op hoe gemeenten het verduurzamen van de uitdagende wijken/woningen binnen de bestaande voorraad het beste organisatorisch gezien kunnen aanpakken.

  1. Speelveld en onderliggende verhoudingen: corporaties, gemeenten, beleggers en particulieren
  2. Technische oplossingen: biogas/waterstof, all-electric, warmtepomp of warmtenet?
  3. Financiering: hoe krijg je dit voor elkaar? Tips om andere partijen zoals verzekeraars te betrekken? Belastingvoordelen en subsidies?
  4. Hoe krijg je burgers mee? Opleggen? Wetgeving?
  5. Voorbeeldcase: ‘proeftuin’ aardgasvrije wijk

16.30 uur: afsluiting

Leerdoelen

  • Keuzes maken: je weet hoe je afwegingen maakt binnen duurzaamheidsprojecten op basis van financiële mogelijkheden, technische oplossingen en het wettelijk kader
  • Integraal werken: je weet voor wat je bij welke externe partij je moet zijn, wat je van hen kunt vragen en ook wat jij voor hen kunt betekenen
  • Samenwerken: je kunt je verplaatsen in de belangen van de ander en hiernaar handelen om de samenwerking met stakeholders te begunstigen

Docenten

Doelgroep

Beleidsmakers, projectleiders duurzaamheid, warmtevisies en uitvoeringsplannen,  conceptontwikkelaars duurzame energie, adviseur duurzaamheid, planeconomen en projectleiders gebiedsontwikkeling.