Duurzame mobiliteit: gevolgen voor gebiedsontwikkeling

Wanneer? 
donderdag 18 juni 2020
Waar? 
Burgemeester Jamessingel 41, Gouda
Investering? 

€ 595,- excl. btw, terugvorderbaar uit Btw-compensatiefonds (BCF). Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot drie weken voor start masterclass, daarna bent u 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Inhoud

Een flink deel van de openbare ruimte in onze wijken is bedoeld voor verkeer. Dat kan de fiets, de auto, de voetganger of anderszins zijn. Momenteel is er een hoop aan het veranderen, zoals meer collectief vervoer, de opkomst van de elektrische fiets en de verandering die elektrische auto’s met zich meebrengen. Hierdoor moet er nagedacht worden over andere manieren om de openbare ruimte in te richten. De vraag is dan hoe dat moet, welke kosten hierbij komen kijken en op welke wijze dit juridisch geregeld wordt. Eindigt dit bij de meest extreme vorm: onze Nederlandse auto op zonne-energie, de Lightyear One?

Programma

9.30 uur: start

 • Huidige ontwikkelingen in duurzame mobiliteit;
 • Beleidsvorming auto, fiets en OV;
 • Mobiliteit in steden en op het platteland: mogelijkheden voor verduurzaming;

11.00 - 11.15 uur: pauze

 • Inrichting van de openbare ruimte en voorzieningen (bv. laadpalen en lantarenpalen);
 • Kosten en opbrengsten van duurzaam mobiliteitsbeleid;
 • Juridische mogelijkheden met o.a. Transitiewet en Omgevingsplan.

12.30 - 13.15 uur: lunch

 • Wat is de relatie tussen gebiedsontwikkeling en de ontwikkeling van mobiliteit? (Transit-oriented development)
 • Wat zijn de gevolgen van duurzame mobiliteit als het gaat om binnenstedelijke ontwikkelingen en uitleglocaties?
 • Hoe verhoudt parkeerplaatsreductie zich tot marktomstandigheden? Betekent een oververhitte woningmarkt iets anders dan ontspannen markt?
 • Hoe kan men voorsorteren op toekomstige ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit? Welke vormen van fysieke inpassing zijn daarbij denkbaar?
 • Zijn er alternatieven voor gebouwde parkeervoorzieningen die flexibel genoeg zijn (ook om de toekomstige vraag op te vangen) en wat betekent dit voor de grond- en vastgoedexploitatie?

14.45 - 15.00 uur: pauze

 • Zijn mensen bereid om gebruik te maken van deelmobiliteit of parkeren op afstand?
 • Welke stakeholders zijn er en welke belangen hebben zij in het spectrum mobiliteit en gebiedsontwikkeling?
 • Welke rechten hebben de (toekomstig) bewoners?
 • Wat betekent de parkeerplaatsreductie voor de grondexploitatie en de (residuele) grondwaarde? Daarbij in ogenschouw ook (o.a.) veranderende dichtheden en uitgestelde grondopbrengsten (landbanking)
 • Wat betekent een parkeernorm op gebiedsniveau voor de grondexploitatie? Wat zijn de alternatieven?

16.30 uur: afsluiting

Doelgroep

Deelnemers zijn met name actief bij decentrale overheden (gemeenten en provincies) binnen gebiedsontwikkeling en de gebouwde omgeving. Denk hierbij aan projectleiders, omgevingsmanagers, programmaregisseurs, managers duurzaamheid, adviseurs, planologen, beleidsmedewerkers, planeconomen en vastgoedjuristen.

Docent

Ochtend: EVConsult

Middag: PAS bv

Leerdoelen

Aan het einde van de dag:

 • Heb je inzicht in de trends op het gebied van duurzame mobiliteit en de gevolgen voor de gebiedsinrichting.
 • Zie je mogelijkheden voor stad en platteland.
 • Kan je de vertaalslag maken naar de financiële en juridische realiteit. 

Doel van deze middag is om kennis op te doen over de financiële effecten en mogelijkheden van deelmobiliteit, lagere parkeernormen, mobility-hubs, last-mile concepten etc. Dit afgezet tegen woningdichtheden, ruimtegebruik, kosten en opbrengsten van de gebiedsexploitatie, kostenverhaal, etc.

Topdocenten die je brengen tot de kern van de vraag