Duurzame gebiedsontwikkeling

Duurzame mobiliteit: gevolgen voor gebiedsontwikkeling

Wanneer? 
dinsdag 21 november 2023
Waar? 
Büchnerweg 7, Gouda
Investering? 

€ 695,- excl. btw, terugvorderbaar uit btw-compensatiefonds (BCF). Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot drie weken voor start masterclass, daarna ben je 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Breng je laptop mee, deze heb je tijdens de masterclass nodig. 

Inhoud

Een flink deel van de openbare ruimte in onze wijken is bedoeld voor verkeer. Dat kan een fiets, auto, voetganger of anderszins zijn. Momenteel is er een hoop aan het veranderen, bijvoorbeeld de komst van deelvervoer en elektrisch vervoer. Hierdoor wordt de openbare ruimte op een andere manier ingericht.

Hoe kan duurzame mobiliteit de waarde in een gebied verhogen? Deze vraag staat centraal in deze masterclass. Je leert met welke vormen je de mobiliteit in een gebied kan versterken. Je weet wat deelmobiliteit, lagere parkeernormen, mobility-hubs en last-mile concepten inhouden. Je ziet vervolgens per strategie kansen en bedreigingen. Op basis van technische afwegingen, financiële effecten en juridische mogelijkheden kan je onderbouwen welke strategie het beste past in de praktijk. Hoe ga je bijvoorbeeld om met woningdichtheid, efficiënt ruimtegebruik, kosten en opbrengsten van de gebiedsexploitatie en kostenverhaal?

 

Programma

9.30 uur: start

Duurzame mobiliteit

 1. Huidige ontwikkelingen in duurzame mobiliteit;
 2. Beleidsvorming auto, fiets en OV;
 3. Mobiliteit in steden en op het platteland: mogelijkheden voor verduurzaming;
 4. Inrichting van de openbare ruimte en voorzieningen (bv. laadpalen en lantarenpalen);
 5. Kosten en opbrengsten van duurzaam mobiliteitsbeleid;
 6. Juridische mogelijkheden met o.a. Transitiewet en Omgevingsplan.

12.30 - 13.15 uur: lunch

 1. Duurzame mobiliteit in relatie tot verschillende ontwikkellocaties
  • Binnenstedelijk versus uitleglocaties
 2. Het financiële afwegingskader voor het toepassen van duurzame mobiliteit
 3. Financiële effecten van duurzame mobiliteit op de business case
  • (nieuwe) verdienmodellen
 4. (Financiële) implementatie van duurzame mobiliteit binnen gebiedsontwikkeling: de drie essentiële onderdelen en stakholders
  • Hardware
  • Software
  • Orgware
 5. Rekensessie: mobiliteitshub
  • Grex/vex met standaard parkeernormen
  • Grex/vex met optimalisaties in programma i.c.m. een mobiliteitshub

16.30 uur: afsluiting

Docenten

Alle docenten van Scobe Academy hebben veel ervaring en zijn koplopers in het vakgebied. Ze zijn op de hoogte van de actualiteit binnen de gebiedsontwikkeling waardoor deelnemers de laatste ontwikkelingen meekrijgen. De opleidingsgroepen worden bewust klein gehouden. Er is daarom sprake van veel interactie met de docent en onderling. Op deze manier bouw je een nuttig netwerk op waar je ook na de cursus profijt van hebt. 

Docenten:

Doelgroep

 • Projectleiders die willen weten wat er op duurzaamheidsgebied speelt
 • Projectleiders die op integrale wijze sturing aan een duurzaam gebiedsontwikkelingsproject willen geven
 • Planeconomen die meer zicht willen krijgen op verdienmodellen en financieringsvormen
 • RO Juristen die met de omgevingsvisies, plannen en programma’s bezig zijn
 • Gebiedsontwikkelaars die praktische aansluiting zoeken op omgevingsplannen (en visies)
 • Stedenbouwkundigen die, in plaats van op de traditionele wijze, projecten op een duurzame manier willen uitvoeren
 • Beleidsmedewerkers en adviseurs duurzaamheid die door middel van praktische kennis meer impact willen maken in hun duurzaamheidsprojecten
 • Je bent werkzaam bij een gemeente, adviesbureau, projectontwikkelaar of aannemer

Leeropbrengsten

Kennis

 • Je weet welke mogelijkheden er zijn op het gebied van duurzame mobiliteit voor auto, fiets en openbaar vervoer
 • Je krijgt inzicht in voorzieningen in de openbare ruimte zoals laadpalen en lantaarnpalen
 • Je weet wat transit-oriented-development inhoudt
 • Je weet hoe je omgaat met parkeerplaatsreductie in de grondexploitatie
 • Je kent de alternatieven voor de lagere parkeernorm

Vaardigheden

 • Samenwerken: je weet hoe je bestuur, beleidsmakers en projectleiders meekrijgt
 • Kansen zien: je weet hoe je de verschillende thema’s binnen duurzame mobiliteit aan elkaar kunt verbinden
 • Toepassen: je weet welke maatregelen het best toegepast kunnen worden op basis van financiën en wettelijk kader