Duurzaam ontwikkelen en verduurzaming bestaande voorraad

Scobe in samenwerking met 
Wanneer? 
donderdag 11 april 2019
Waar? 
Scobe Academy, Gouda
Investering? 

€ 595,- excl. btw, terugvorderbaar uit Btw-compensatiefonds (BCF). 

Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor start masterclass, daarna bent u 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Inhoud

De gemeenten in Nederland hebben allemaal commitment gegeven aan de Investeringsagenda ‘Naar een Duurzaam Nederland’. Wat betekent dit voor de praktijk van vastgoedbeheer en gebiedsontwikkeling? Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende kostentypen. Welk effect heeft investeren op de inkomsten?  Verder kijken we naar verduurzamingstechnieken zoals isoleren, duurzaam opwekken en hergebruik van materialen.

Wat betekent verduurzamen voor de sturende- of regierol van de gemeente? Met welke partijen hebben we te maken? Verder: wat is het wettelijk kader (Bouwbesluit/EPC, Energiewet, Omgevingswet, Energieagenda). Welke instrumenten zijn er (BREEAM, GPR gebouw, LEED)? Welke subsidies zijn voorhanden en hoe kun je financieren? Waar zitten hick-ups in de praktijk? En tot slot, wie dragen de effecten en risico’s? 

 

Programma

9.30 uur: start

Ochtend: Verduurzaming bestaande voorraad

 1. Duurzaamheidscasus
  • Discount cashflow-methodiek; 
  • Investeringsniveau van gemeentelijk vastgoed; 
  • Opbrengsten van gemeentelijk vastgoed (kostendekkend of marktconform); 
  • Portefeuillemanagement en vastgoedsturing,
  • Objectgericht en sectoraal bepaald? 
 2. Verduurzamingstechnieken
  • Isoleren; 
  • Duurzaam opwekken; 
  • Hergebruik van materialen; 
  • Combinatie van maatregelen;
  • Financiële aspecten van technieken (o.a. Warmtenet, WKO, all-electric+).
 3. Proces & organisatie
  • Regierol gemeente en stakeholders;
  • Verduurzaming eigen vastgoed: verknopen met de totale transitie? 
  • Welke partijen hebben we nodig?

Businesscase Gemeentelijk Vastgoed: de financiële vertaling van verschillende technieken 

 • Onderscheid tussen kostentypen: welk effect heeft dit op de inkomsten? Wie heeft hier voordeel van?
 • Welke invloed heeft dit op de vastgoed- en de beheersexploitatie?
 • Welke sturingsmogelijkheden heb je als gemeente/vastgoedeigenaar? 

12.30 - 13.00 uur: lunch

Middag: Duurzaam ontwikkelen

1. Organiseren van duurzaamheid, energiebesparing bij de (her-) ontwikkeling

 • Sleutelactoren;
 • Wettelijk kader en beleid (Bouwbesluit/EPC, Energiewet, Omgevingswet, Energieagenda);
 • Instrumenten (BREEAM, GPR gebouw, LEED);
 • BENG, gasloos bouwen, all-electric;
 • Energieneutraal of energieopwekking (incl. technische oplossingen)?;
 • Subsidies en financiering;
 • Selectie & aanbestedingen;
 • Verschillen nieuwbouw en bestaande bouw;
 • Materiaalgebruik (C2C, circulaire economie, duurzaam slopen, hergebruik materialen).

2. Investeren in duurzaamheid, energietransitie en het waarde-effect op grond en vastgoed

 • Welke investeringen hebben welke effecten op de grond- en vastgoedwaarde?;
 • Waar zitten hick-ups in de praktijk? Wie draagt de effecten en risico's?;
 • Wat zijn oplossingen om deze effecten op te heffen en/of te reduceren?;
 • Wat zijn grondwaardes en energielandschappen (o.a. zonneparken)?
 • Wat gaat een circulaire economie financieel betekenen?

16.30 uur: afsluiting

Doelgroep

Deze masterclass is met name bedoeld voor (aankomend) planeconomen, vastgoed- en RO-juristen en projectleiders. Ze zoeken naar verdieping in hun werk of staan op het punt een functieswitch te maken en willen zich verdiepen in deze materie. Voor alle partijen is het van belang om voldoende kennis (van elkaar) in huis te hebben om op een verantwoorde manier projecten te kunnen aansturen.

Docenten

Resultaat

 • Inspiratie en praktische kennis om met uw organisatie duurzaam te ontwikkelen;
 • U leert om een circulaire business case op te zetten.

Douwe Oosterkamp (gemeente Hoogezand-Sappemeer)

 Ik vond het een hele leuke opleiding en heb geen moment ‘last’ gehad van de reistijd/-afstand, de opleiding was het zeker waard.

Tijdens de opleiding werd door een aantal docenten aangegeven dat de opleiding bedoeld was voor planeconomen. Ik vind dat de opleiding breder geprofileerd kan worden; ik denk dat deze opleiding voor veel projectleiders waardevol kan zijn voor het verkrijgen van een bredere ‘kennisondergrond’. Ik heb hem binnen Midden-Groningen dan ook al bij een aantal collega’s aangeprezen.