Duurzaam ontwikkelen en verduurzaming bestaande voorraad

Scobe in samenwerking met 

De gemeenten in Nederland hebben allemaal commitment gegeven aan de Investeringsagenda ‘Naar een Duurzaam Nederland’. Om hieraan uitwerking te geven is het van belang dat we precies weten wat wij ondertekend hebben én hoe we deze ambitie willen gaan realiseren. Wat is energieneutraal? Welke trends zijn hierin? Welke route leidt hiertoe? Moet hier beleid op worden gemaakt? Wat betekent dit voor de organisatie van gebiedsontwikkeling en het gemeentelijke vastgoed?

Ochtend: Verduurzaming vastgoed

Opfrissen van de rekensystematiek met behulp van een duurzaamheidscasus. Onderwerpen: discount cashflow-methodiek; Investeringsniveau van gemeentelijk vastgoed; Opbrengsten van gemeentelijk vastgoed (kostendekkend of marktconform); portefeuillemanagement en vastgoedsturing, objectgericht en sectoraal bepaald? 

Verduurzamningstechnieken

isoleren; duurzaam opwekken; hergebruik van materialen; combinatie van maatregelen; financiële aspecten van technieken+ Warmtenet, WKO, all-electric+ 

Proces & Organisatie

regierol gemeente en stakeholders. Verduurzaming eigen vastgoed verknopen met de totale transitie? Welke partijen hebben we nodig?

Businesscase gemeentelijk vastgoed

De financiële vertaling van verschillende technieken in de businesscase van het gemeentelijk vastgoed. Onderscheid tussen kostentypen: welk effect heeft dit op de inkomsten? Wie heeft hier voordeel van? Ofwel welke invloed heeft dit op de vastgoedexploitatie en de beheersexploitatie? Welke sturingsmogelijkheden heb je als gemeente/vastgoedeigenaar? 

Middag: Duurzaam ontwikkelen

Organiseren van duurzaamheid, energiebesparing bij de (her-) ontwikkeling 

 • sleutelactoren
 • wettelijk kader en beleid (Bouwbesluit/EPC, Energiewet, Omgevingswet, Energie agenda)
 • instrumenten (BREEAM, GPR gebouw, LEED)
 • BENG, gasloos bouwen, all electric, energieneutraal of energie opwekkend incl. technische oplossingen
 • subsidies/financiering etc.
 • selectie & aanbestedingen
 • verschillen nieuwbouw en bestaand
 • materiaal gebruik (C2C, circulaire economie, duurzaam slopen, hergebruik materialen)

Investeren in duurzaamheid, energietransitie en -besparing en het waarde-effect op grond en vastgoed

 • welke investeringen hebben welke effecten op de grondwaarde en vastgoedwaarde
 • waar zitten hick-ups in de praktijk? wie draagt de effecten, risico’s etc?
 • wat zijn oplossingen om deze effecten op te heffen en/of te reduceren
 • grondwaarde en energielandschappen (o.a. zonneparken)
 • wat gaat een circulaire economie financieel betekenen?
Wie? 
Wanneer? 
donderdag 15 maart 2018
Waar? 
Scobe Academy, Gouda
Investering? 

€ 595,- excl. btw, terugvorderbaar uit Btw-compensatiefonds (BCF). 

Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor start masterclass, daarna bent u 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Bart Gubbels (Provincie Limburg)

De opleiding “Planeconomie en Vastgoedrecht” is intensief en van kwalitatief hoog niveau. De masterclasses worden verzorgd door verschillende professionals met veel inhoudelijke kennis alsook ruime praktijkervaring. Naast de inhoudelijke componenten worden ook veel praktijkvoorbeelden behandeld. Zo komen vraagstukken waar ontwikkelaars en overheden zich mee geconfronteerd zien, tijdens de colleges aan de orde en worden door de groep besproken. Daarbij is ook voldoende ruimte om eigen casussen in te brengen.

Nieuw talent

Scobe Academy ontwikkelt nieuw talent in de rol van planeconoom en vastgoedjurist. De combinatie van werken en leren, zorgt ervoor dat zij snel de juiste kennis en competenties kunnen inzetten. De opleidingsprogramma's zijn bedoeld voor Hbo'ers en academici met interesse in ruimtelijke ontwikkeling/vastgoed. Deelnemers hebben hun opleiding recent afgerond of hebben al enige werkervaring. De programma's zijn ook bedoeld voor carrièreswitchers.

stel je vraag

Bijscholing

Het werkveld van planeconomen en vastgoedjuristen is sterk in beweging. Scobe Academy biedt u de mogelijkheid om uw kennis actueel te houden door het volgen van een in company workshop of een praktijkgerichte masterclass. Kijk bij ons aanbod masterclasses, in company trainingen of mail uw specifieke vraag.

stel je vraag

Carrièreswitch

Scobe Academy stelt u in staat op een effectieve en snelle manier kennis en vaardigheden eigen te maken op het gebied van planeconomie, vastgoedjuridica. Bekijk onze opleidingen of stel uw specifieke opleidingsvraag.

stel je vraag