Woningcorporaties

De woningcorporatie en de omgevingswet, wat verandert er in de uitvoering van projecten

Wanneer? 
dinsdag 14 mei 2024 - 09.30 uur tot 16.30 uur
Waar? 
Büchnerweg 7, Gouda
Investering? 

€ 695,- excl. btw. Btw is veelal terug te vorderen uit het BTW-compensatiefonds als je bij de overheid werkt. 

Inhoud

Naast flinke beleidsmatige veranderingen heeft de Omgevingswet ook behoorlijke invloed op de uitvoeringspraktijk van de woningcorporaties. Veel genoemd is de wet private kwaliteitsborging (Wkb). Voor behoorlijk wat corporaties zal de invloed buiten kostenverhoging nog beperkt zijn, omdat veel met ketenpartners wordt samengewerkt. Die moeten het wel doen. 

Maar….. er is meer: Hoe zit het met overgangsrecht, harde koppelingen met prestatieafspraken en toename van zorgplichten en veranderingen in regels rond participatie? Wat moet je zelf doen en kan je bij derden wegzetten? Tot de veranderingen behoren ook de juridische regelgeving rond bijdragen aan gemeenten en last but not least de anterieure overeenkomst. De gemeente mag niet meer kosten verhalen dan volgens het publiekrechtelijk spoor. Een dat alles onder het gesternte van de (toekomstige) Wet versterking regie op de volkshuisvesting. Kortom genoeg materiaal om mee aan de slag te gaan.

Programma

Deze cursus vindt plaats bij Scobe Academy. De cursus begint om 09:30 uur en duurt tot ongeveer 16:30 uur. Rond 12:30 uur is er een lunch.

Verandering in procedures

 • Highlights Omgevingswet
 • Overgangsrecht: hoe lang kan ik nog doorgaan?
 • Nieuwe procedures voor vergunningverlening (OPA) en (BOPA): wat is nieuw?
 • Private kwaliteiten borging: de ‘knip’ en wat moet je doen als opdrachtgever
 • Inzicht in het afhandelen van een omgevingsvergunning: waaronder de omgevingstafel en werking DSO
 • Bouwbesluit wordt Besluit bouwwerken leefomgeving en Besluit kwaliteit leefomgeving. Wat verandert er?
 • Procedures rond participatie

Contracteren en uitvoeren

 • Lezen van een omgevingsplan: wat kan je verwachten en hoe kun je zelf invloed uitoefenen
 • Opbouw van de regels van de kwaliteit van de leefomgeving: meer vrijheid anders inrichten
 • Bestuurlijke afwegingsruimte: gebiedsgericht in plaats van objectgericht
 • Hoe ga je de dingen anders aanpakken bij nieuwbouw en (ingrijpende) renovatie?
 • Kostenverhaal en Financiële Bijdragen (compensatie voor huurwoningen)
 • Nadeelcompensatie/planschade
 • Plankosten die de gemeente wettelijk kan verrekenen
 • Gevolgen voor de (anterieure) overeenkomst: die zijn ingrijpend

Docenten

Doelgroep

 • Projectontwikkelaars
 • Medewerkers leefbaarheid
 • Complex- en gebiedsbeheerders
 • Opzichters
 • Projectleiders woningcorporatie
 • Gebiedsregisseurs.
 • Gebiedsontwikkelaars
 • Medewerkers kwaliteitszorg.

Deze opleiding is op hbo-niveau. 

Leeropbrensten

Wat levert het op?

 • Je kan je project sturen met de nieuwe vergunningen en procedures;
 • Je kan het sturen op geld;
 • Je kan het sturen leefbaarheid;
 • Je leert hoe je kan sturen op duurzaamheid.

Investering

Tijd
De masterclasses vinden één keer per week plaats. De lesdag is van 9:30 - 16.30 uur. Voorafgaande aan de masterclass vind je de hand-outs, de eventuele literatuur en/of een huiswerkopdracht op de online omgeving. De voorbereiding hiervoor bedraagt gemiddeld 1 dagdeel. Verder gaan we er vanuit dat je zelf in het bezit bent van een laptop.

Kosten
€ 695, - excl. btw. Btw is veelal terug te vorderen uit het BTW-compensatiefonds als je bij de overheid werkt. Kosteloos afmelden kan tot drie weken voor de start van de masterclass. Daarna ben je 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.