Woningcorporaties

De woningcorporatie en de omgevingswet, wat verandert er in beleid

Wanneer? 
dinsdag 12 maart 2024 - 09.30 uur tot 16.30 uur
Waar? 
Büchnerweg 7, Gouda
Investering? 

€ 695,- excl. btw. Btw is veelal terug te vorderen uit het BTW-compensatiefonds als je bij de overheid werkt. 

Inhoud

We staan op het kantelpunt voor de corporatiesector. Er is een geheel nieuw speelveld ontstaan door de verandering van de vraag op de woningmarkt en het neergedaalde stof van de Woningwet. Echter recent is daar Wet versterking regie volkshuisvesting bijgekomen.  Dit  geeft een steviger basis aan het volkshuisvestingsbeleid. Er zijn meer mogelijkheden voor het sociale programma. Daarbij speelt de Omgevingswet en in het bijzonder het instrument programma een centrale. Veel wordt neergelegd in het volkshuisvestingprogramma en dat wordt op zijn beurt weer een verplicht.

De woningcorporaties staan dus voor verschillende uitdagingen:

 • Leefbaarheid, betaalbaarheid en kwantiteit van de voorraad.
 • De gevolgen van de klimaatplannen van het kabinet.
 • Hogere eisen aan participatie.
 • En dan nog wetten als Wet verstrekking regie volkshuisvesting en de Omgevingswet.

Hoe ga je hiermee om? Je komt er alles over te weten tijdens deze onmisbare masterclass.

Programma

Deze cursus is momenteel alleen mogelijk als incompany. Voor de mogelijkheden kun je een mail sturen naar info@scobe.nl.

 

Het programma van de masterclass De woningcorporatie en de omgevingswet, wat verandert er in het beleid ziet er als volgt uit:

9.30 uur: start

 • Inleiding Omgevingswet; uitleg van het systeem.
 • Kerninstrumenten: Omgevingsvisie, Omgevingsplan, Omgevingsvergunning en wat wordt verwacht van de corporatie en wat verandert er.
 • Samenhang met Wet regie versterking volkshuisvesting.
 • Financiële bijdrage en sociale huurwoningen; kansen en bedreigingen.
 • Vastleggen sociale huur en markthuur.
 • Doelgroepenverordening vervalt.

12.30 - 13.00 uur: lunch

 • Prestatieafspraken kunnen in het Omgevingsplan worden verwerkt; maar hoe en is dat wenselijk?
 • Veranderende werking van de woonvisie in Omgevingsplan (kan als een beleidsregel verwerkt worden).
 • Extra duurzaamheidsregels in het omgevingsplan; hoe anderen mee kunnen gaan betalen aan de voorsprong van de corporaties (kostenverhaal).
 • Consequenties van het (mogelijk)vervallen van delen van de Woningwet en de Leegstandswet.
 • Aanscherping van participatie-eisen: de vrijblijvendheid voorbij.

16.30 uur: afsluiting

Docenten

Doelgroep

 • Assetmanagers
 • Portofoliomanagers
 • Projectontwikkelaars
 • Medewerkers leefbaarheid
 • Complex- en gebiedsbeheerders
 • Opzichters
 • Projectleiders woningcorporatie
 • Gebiedsregisseurs.
 • Gebiedsontwikkelaars
 • Medewerkers kwaliteitszorg.

Deze opleiding is op hbo-niveau. 

Leeropbrensten

Wat levert het op?

 • Kennis van de Omgevingswet (in kort bestek);
 • Veranderingen in de procedures van de Wro, Wabo etc naar de Omgevingswet;
 • Gebruik omgevingsvisie en omgevingsplan voor je corporatie doelen;
 • Tips en valkuilen voor het gesprek met de gemeente;
 • Inschatten van de risico’s voor de corporatie.

Investering

Tijd
De masterclasses vinden één keer per week plaats. Indien een masterclass alleen een middagprogramma bevat, starten we om 13:00 uur. De starttijd ’s ochtends is altijd 9:30 uur, binnenloop vanaf 9:00 uur. Voorafgaande aan de masterclass vind je de hand-outs, de eventuele literatuur en/of een huiswerkopdracht op de online omgeving. De voorbereiding hiervoor bedraagt gemiddeld 1 dagdeel. Verder gaan we er vanuit dat je zelf in het bezit bent van een laptop.

Kosten
€ 695,00 excl. btw.*

Btw is veelal terug te vorderen uit het BTW-compensatiefonds als je bij de overheid werkt. Informeer naar de mogelijkheden bij de administratie van je organisatie.

Catering is inbegrepen. Dit geldt ook voor het lesmateriaal. Eventuele kosten voor extra boeken zijn voor eigen rekening (niet verplicht). 

* Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor de start van de opleiding, daarna ben je 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.