Bodem

De vastgoedmarkt en projectontwikkeling

Wanneer? 
maandag 22 april 2024 - 09.30 uur tot 16.30 uur
maandag 14 april 2025 - 09.30 uur tot 16.30 uur
maandag 13 april 2026 - 09.30 uur tot 16.30 uur
Waar? 
Büchnerweg 7, Gouda
Investering? 

€ 600,- ex. btw. Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen.

Inhoud

We leven in een turbulente tijd als het gaat over ontwikkelingen in de markt. Zo zijn de woningen schreeuwend duur, maar staat deze ook stil als gevolg van allerlei beperkingen. Hoe ga je hierop reageren? De dag begint met een analyse van de markt. We gaan in op de uitdagingen van de markt en staan in het bijzonder stil bij betaalbaarheid. Tijdens dit onderdeel krijg je ook inzicht in verschillen tussen regionale woningmarkten.

Veel valt of staat echter met de rol van de bank, de hypotheekregels en de spelregels van beleggers; daarom komen deze aspecten in het laatste deel aan de orde. Ingegaan wordt op hoe de gemeente, de ontwikkelaar en de belegger keuzes maken in verhitte en nog niet op dreef gekomen landsdelen. Uiteraard zal ook de rol van de corporatie en de belegger aan de orde komen. Je begrijpt de kern van meerdere expertises. Dat zorgt ervoor dat je goed kan verbinden tussen experts in een domein buiten je eigen werkveld. Jouw kennis is van toegevoegde waarde voor het maken van keuzes.

Naast woningbouw hebben we ook aandacht voor bedrijventerreinen. Er zijn terreinen die goed lopen, maar andere die nog steeds maar mondjesmaat verkopen; waar zit dat in? Groot probleem blijft een goede raming.

Aan het eind van de dag gaan we ook nog in op hoe de resultaten van de marktanalyse worden door vertaald naar de grond.

Programma

De woningmarkt 

 • Actuele ontwikkelingen in de woningmarkt
 • Invloed van de Rijksoverheid
 • Betaalbare woningbouw
 • Verschillen per regio en segmenten (krimpgebieden)
 • Aanbodzijde huur en koop: beleggers, corporaties en projectontwikkelaars

Bedrijven en grond

 • Big data-analyse
 • Markt voor bedrijfsterreinen
 • Methoden van verkoop van grond
 • Waardebepaling van grond en vastgoed
 • Casus

Docenten

Alle docenten van Scobe Academy hebben veel ervaring en zijn koplopers in het vakgebied. Ze zijn op de hoogte van de actualiteiten binnen bodemvraagstukken waardoor deelnemers de laatste ontwikkelingen meekrijgen.

De opleidingsgroepen worden bewust klein gehouden. Er is daarom sprake van veel interactie met de docent en onderling tussen de cursisten. Op deze manier bouw je een nuttig netwerk op waar je ook na de opleiding profijt van hebt.

Doelgroep

Deze opleiding is met name bedoeld voor bodemexperts (voor zowel junior als senior expert, planlogen, stedenbouwkundigen planeconomen en eenieder die aan de integrale gebiedsontwikkeling werkt, maar bodem en water belangrijk vinden.

Leeropbrengsten

Deze dag levert je het volgende op:

 • Je verwerkt in je grondexploitatie marktontwikkelingen van consumenten en bedrijven die zijn gebaseerd op data, wettelijke beperkingen, en beleidsmatige overwegingen
 • Je leert over verschillende marktsegmenten en regionale verschillen tussen woningmarkten
 • Je hebt zicht op de kaders van de financiële markten. Hoe werken hypotheken, wat kunnen mensen lenen? Daarmee kun je, je eigen gebied kennende, bezien wat de locatiemogelijkheden zijn om projecten te financieren
 • Je kan de doorvertaling naar de gebiedsontwikkeling maken, zodat weet welke grondopbrengsten er zijn en daarmee kosten zoals van de ondergrond te dekken

 

Investering

Tijd

De starttijd van de masterclasses is 9:30 uur, binnenloop vanaf 9:00 uur.  Indien een masterclass alleen een middagprogramma bevat, starten we om 13:00 uur. Voorafgaand aan de masterclass vind je de hand-outs, de eventuele literatuur en/of een eventuele huiswerkopdracht op de online omgeving. De voorbereiding hiervoor bedraagt gemiddeld 1/2 dagdeel. Verder gaan we ervan uit dat je zelf in het bezit bent van een laptop.

Kosten

Per masterclass € 600,-*
Gehele opleiding € 3.800,-*

Btw is veelal terug te vorderen uit het BTW-compensatiefonds als je bij de overheid werkt. Informeer naar de mogelijkheden bij de administratie van je organisatie.

Catering is inbegrepen. Dit geldt ook voor het lesmateriaal. Eventuele kosten voor extra boeken zijn voor eigen rekening (niet verplicht).

* Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor de start van de opleiding, daarna ben je 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.