De energietransitie: financiële en juridische mogelijkheden

Wanneer? 
dinsdag 3 september 2019
Waar? 
Scobe Academy, Gouda
Investering? 

€ 595,- excl. btw, terugvorderbaar uit het Btw-compensatiefonds). Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor start masterclass, daarna bent u 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Inhoud

De energietransitie heeft nog nooit zo geleefd binnen gemeenten: in beleidsdocumenten en coalitiekoorden worden concrete doelen voor de lange en korte termijn gesteld. Voor de langere termijn benoemt meer dan de helft van de gemeenten een specifiek jaartal voor een energieneutrale gemeente. Een mooi streven, maar deze plannen moeten concreter worden. Hoe wordt dit financieel en juridisch geregeld en in praktijk gebracht?

Programma

9.30 uur: start
Financiële mogelijkheden energietransitie 

 • Wet VET, klimaatwet en klimaatakkoord
 • Regionale energiestrategie (RES)
 • Van beleid naar energieprojecten: mogelijkheden voor financiering
 • Ontwikkelstrategie zonnepark: financiële stromen
 • Praktijkcasus: opbrengsten & kosten

10.45 - 11.00 uur: koffiepauze

 • Technische oplossingen energietransitie (o.a. warmtenetten)
 • Mogelijkheden duurzame mobiliteit 
 • Business case laadinfrastructuur

12.30 - 13.15 uur: lunch
Wettelijk kader duurzame gebiedsontwikkeling

 • Bouwbesluit/EPC
 • Omgevingswet

14.45 - 15.00 uur: koffiepauze

 • Klimaatwet & Energiewet: sector gebouwde omgeving
 • Circulair aanbesteden, eigendom en beperkte rechten
 • Privaat- en publiekrechtelijke inkadering

16.30 uur: afsluiting

Doelgroep

Medewerkers van decentrale overheden als gemeenten, maar ook van provincies en waterschappen die te maken hebben met duurzaamheid. Dit zijn planeconomen, managers vastgoed, beleidsmedewerkers en projectleiders die meer over duurzaamheid binnen hun vakgebied willen leren.

Docenten

Docenten n.t.b. 

Leerdoelen

Tijdens deze masteclass worden inhoud, vaardigheden en strategie met elkaar verbonden.

 • Je bent in staat een strategie te formuleren die de uitvoering van beleid verbetert.  
 • Je leert hoe duurzaam beleid, op een zo fiscaal optimaal mogelijke wijze, verwerkt wordt in de gebiedsexploitatie. 
 • Aan het eind van de opleiding hebben deelnemers nieuwe inzichten, rekenmodellen en praktische tips gekregen om beleid uit te voeren en tegelijkertijd te kunnen verbeteren