De begroting van de zorg en vastgoed als oplossing

Op deze dag worden alle relevante ontwikkelingen geschetst en wordt aan de hand van enkele casussen scenario´s uiteengezet waarop de relatie van de zorg met het vastgoed georganiseerd kan worden.

Ontwikkelingen in beeld

 • Recente en toekomstige ontwikkelingen in de zorg: wat komt er op ons af.
 • De begroting van de zorginstelling in breder perspectief,  hoe een zorginstelling daar verschillend naar kan kijken en welke denkruimte levert dit op?
 • Vastgoed als probleem of als oplossing?

Missie, visie en vastgoedscenario´s

 • Strategische keuze over vastgoed in breed perspectief van de zorgtaken
 • Wat is de missie van de organisatie? Welke zorgvisie kent de organisatie?
  • Van wonen op de groep, tot iedere client is zelfstandig; van zoveel mogelijk “mantelzorg” tot een beheersbare stroom van vrijwilligers; van voorraadbeheer bij de client tot lean- en mean van buitenaf; van mengen met andere doelgroepen tot gesloten gebouwen ;
  • Van welke doelgroepen doen we wel en welke niet meer.
  • Ervaringen uit de praktijk en de keuzes voor de huisvestingsalternatieven.
 • Met welke vastgoedscenario(s) kun je je missie/visie ondersteunen?
  • Een actieve strategie of een volgstrategie? Push- welke zijn dat? en pull-factoren; welke zijn dat? in het nieuwe speelveld.
  • Welk vastgoedscenario past daar het beste bij: ´huren tenzij´, ´in eigendom tenzij´ of een mengvorm?
  • Met welke alliantie ga je dit realiseren en wat zijn de (financiële) gevolgen voor alle betrokken partijen?

Vastgoedstrategie

 • Op basis de geschetste vastgoedscenario´s werken we met een rekenmodel. We draaien aan de knoppen en zien wat voor financiële gevolgen de vastgoedstrategieën hebben.
 • Doorrekenen van de strategie in de begroting/jaarrekening; wat betekent elk scenario voor je solvabiliteit en liquiditeit en waar zitten de grootste kansen en risico´s.
 • Bij missie zal het vooral ook gaan om het perspectief van de bestuurders; bij de vastgoed strategie zullen ook de knelpunten bij de uitvoering aan de orde komen.

Aan de slag met je eigen casus

 • Je maakt een begin met het formuleren van een vastgoedstrategie op basis van de unieke kenmerken van jouw organisatie.
 • Welke informatie heb je nodig?
 • Welke keuzes moet je maken?
 • Op basis van welke criteria maak je de keuzes?
Wanneer? 
dinsdag 20 maart 2018
Waar? 
Amersfoort, Twynstra Gudde
Investering? 

595,- (excl. Btw, terugvorderbaar uit Btw-compensatiefonds (BCF). 

Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor start masterclass, daarna bent u 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Bart Gubbels (Provincie Limburg)

De opleiding “Planeconomie en Vastgoedrecht” is intensief en van kwalitatief hoog niveau. De masterclasses worden verzorgd door verschillende professionals met veel inhoudelijke kennis alsook ruime praktijkervaring. Naast de inhoudelijke componenten worden ook veel praktijkvoorbeelden behandeld. Zo komen vraagstukken waar ontwikkelaars en overheden zich mee geconfronteerd zien, tijdens de colleges aan de orde en worden door de groep besproken. Daarbij is ook voldoende ruimte om eigen casussen in te brengen.

Nieuw talent

Scobe Academy ontwikkelt nieuw talent in de rol van planeconoom en vastgoedjurist. De combinatie van werken en leren, zorgt ervoor dat zij snel de juiste kennis en competenties kunnen inzetten. De opleidingsprogramma's zijn bedoeld voor Hbo'ers en academici met interesse in ruimtelijke ontwikkeling/vastgoed. Deelnemers hebben hun opleiding recent afgerond of hebben al enige werkervaring. De programma's zijn ook bedoeld voor carrièreswitchers.

stel je vraag

Bijscholing

Het werkveld van planeconomen en vastgoedjuristen is sterk in beweging. Scobe Academy biedt u de mogelijkheid om uw kennis actueel te houden door het volgen van een in company workshop of een praktijkgerichte masterclass. Kijk bij ons aanbod masterclasses, in company trainingen of mail uw specifieke vraag.

stel je vraag

Carrièreswitch

Scobe Academy stelt u in staat op een effectieve en snelle manier kennis en vaardigheden eigen te maken op het gebied van planeconomie, vastgoedjuridica. Bekijk onze opleidingen of stel uw specifieke opleidingsvraag.

stel je vraag