Data-analyse en maatschappelijk rendement

Scobe in samenwerking met 

Ochtend

Data-analyse verrijkt het inzicht in het vastgoed dat de gemeente bezit en maakt strategische en tactische keuzes mogelijk. Naast verkoop, komt de aankoop van vastgoed ook steeds vaker aan de orde. Door de voorraad te analyseren kan je deze beter leren benutten. Ook kan het interessant zijn om te weten wat de kosten per inwoner of doelgroep zijn, of anders geformuleerd: wat kost het de burger?

Tijdens dit dagdeel komt aan de orde:

  • Hoe formuleer je een strategie voor data-analyse?
  • Maatschappelijke vragen, data en weergave van resultaten.
  • Technische eisen aan de data voor een eenvoudige analyse en doorkijk naar complex.
  • Specifieke eisen i.v.m.  duurzaamheid, onderhoud en gebruik.
  • Gebruik verschillende vastgoedinformatiesystemen.

Resultaat: aan het einde van de ochtend heb je geleerd een strategie te ontwikkelen om effectief een data-analyse uit voeren. Dit ten behoeve van verschillende doeleinden waaronder duuraamheid.

Middag

‘s Middags gaan we specifiek in op het kwalificeren en waar mogelijk kwantificeren van maatschappelijk rendement. Hoe kunnen we maatschappelijk rendement een stevige plaats geven in onze vastgoedbeslismodellen. Hoe vormt maatschappelijk rendement een tegenhanger van financieel rendement en hoe onderbouw ik dat? Hiertoe reiken we je enkele instrumenten aan:

  • Effectenarena
  • Input-output en outcome model
  • De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)

Naast een toelichting op deze instrumenten, geven we een workshop toegespitst op een vastgoedproject. Ook laten we een mooi praktijkvoorbeeld van een MKBA van een vastgoedobject zien.

Wanneer? 
dinsdag 18 december 2018
Waar? 
Amersfoort
Investering? 

595,- excl. btw, terugvorderbaar uit Btw-compensatiefonds (BCF). 

Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor start masterclass, daarna bent u 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Bart Gubbels (Provincie Limburg)

De opleiding “Planeconomie en Vastgoedrecht” is intensief en van kwalitatief hoog niveau. De masterclasses worden verzorgd door verschillende professionals met veel inhoudelijke kennis alsook ruime praktijkervaring. Naast de inhoudelijke componenten worden ook veel praktijkvoorbeelden behandeld. Zo komen vraagstukken waar ontwikkelaars en overheden zich mee geconfronteerd zien, tijdens de colleges aan de orde en worden door de groep besproken. Daarbij is ook voldoende ruimte om eigen casussen in te brengen.