Planeconomie & Vastgoedrecht

Crisis en grondexploitatie

Wanneer? 
maandag 19 april 2021
Waar? 
Gouda
Investering? 

595,- (excl. btw).

Inhoud

Heeft Covid-19 gevolgen voor de exploitatie van gronden? De meningen hierover lopen uiteen. Wel lijken we het erover eens dat er een recessie aan zit te komen. Als de werkloosheid oploopt naar zes procent dan heeft dat uiteindelijk gevolgen voor de ontwikkeling van de grondexploitatie. Ook als de rente laag blijft. Dat is niet beperkt tot de GREX maar vertaalt zich door het hele beleidsproces. Wat gaat de woningmarkt doen? Wat gaat de markt voor kantoren en bedrijven doen? Is de logistiek al aan zijn eind als beleggingscategorie? Er is nog veel onzeker.

We weten ondertussen dat accountants meer gaan controleren op een goede verwerking van risico’s. Dat geldt voor zowel de GREX als de risicoanalyse en weerstandsvermogen. Maar hoe ga je dan om met de regel dat je geen marktrisico’s in de risicoanalyse mee mag nemen? En mogen winstnemingen uit het verleden gecompenseerd worden met eventuele verliezen van nu? Wat betekent dat dan voor de Vpb?

Om je houvast te geven in deze onzekere periode hebben we een dag ingericht op het effect van de coronacrisis en de verwachte economische crisis. We kijken niet alleen naar negatieve gevolgen, maar ook naar mogelijkheden om de effecten te beperken. De woningmarkt biedt zeker nog kansen maar stelt dan wel forse eisen aan de betaalbaarheid. Dat vraagt weer om aanpassing in het product, de bouwtechniek en fiscaliteit.

Tot slot is het natuurlijk goed om stil te staan bij de mogelijkheden om risico’s te mitigeren in contracten. Vooralsnog is onze stellingname dat daar weinig muziek in zit, maar dat we ons niet graag laten verrassen.

Gezondheid is belangrijk! We bieden daarom vlak voor de startdatum aan jou de keuze om deze opleiding digitaal of fysiek bij te wonen. Onze cursusruimte is uiteraard volledig coronaproof ingericht.

Programma

Start: 9.30 uur

 • Ontwikkelingen van de marktwaarde en bouwkosten door Corona?
 • Ontwikkelingen van de marktwaarde en bouwkosten door toekomstige economische recessie.
 • Voorbeelden van Corona clausules in (Samenwerkings) Overeenkomsten.
 • Beroep op onvoorziene omstandigheden.
 • Ontbinding van contracten tijdens de crisis; wanneer wel en niet.

Lunch: 12.15 - 13.00 uur

 • Veranderingen van de crisis en het weerstandsvermogen.
 • Niet mogen opnemen van marktrisico’s maar wel verplicht winstnemen BBV.
 • Correctie voorgaande winstnemingen.
 • Gevolgen van de crisis voor de vennootschapsbelasting: compensabele verliezen.
 • Inschatting van parameters van de GREX bij de komende crisis.
 • Gevolgen voor de GREX.
 • Hoe de “weerstand” van de GREX te vergroten?
 • Goedkopere woningbouw en grondexploitatie: hoe dan?

Einde: 16.30 uur

Spreker

Onze docenten hebben veel ervaring en zijn koplopers in het vakgebied. Ze zijn op de hoogte van de actualiteit binnen de gebiedsontwikkeling waardoor deelnemers de laatste ontwikkelingen meekrijgen. De opleidingsgroepen worden bewust klein gehouden. Er is daarom sprake van veel interactie met de docent en onderling. Op deze manier bouw je een nuttig netwerk op waar je ook na de opleiding profijt van hebt.

Deelnemers

Gemeentelijk planeconomen en RO-juristen, medewerkers grondzaken, financieel controllers grondexploitaties.

Investering

€ 595, - (excl. btw, voor gemeenten terugvorderbaar uit het Btw-compensatiefonds). Indien je een collega meeneemt, dan bedragen de kosten € 545,- per persoon. Kosteloos afmelden kan tot drie weken voor de start van de masterclass. Daarna ben je 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd. 

Resultaat

Na deze dag ben je helemaal op de hoogte van recente ontwikkelingen binnen de planeconomie!

 • Je hebt inzicht in ontwikkelingen van de marktwaarde en bouwkosten in coronatijd.
 • Je weet wanneer je wel of niet contracten kan ontbinden tijdens de crisis.
 • Je weet hoe het zit met winstneming volgens BBV ten tijde van crisis.
 • Inzicht in parameters van de GREX bij de komende crisis en gevolgen op de GREX.
 • Je krijgt handvatten voor goedkopere woningbouw en grondexploitatie.