Duurzame gebiedsontwikkeling

Circulaire inrichting gebieden

Wanneer? 
woensdag 8 december 2021
woensdag 7 december 2022
Waar? 
Stationsplein, Gouda
Investering? 

€395

Inhoud

Met circulaire materialen de openbare ruimte in richten. Dat is goed mogelijk met biobased producten en hergebruik van materialen in het gebied. Er bestaan biobased bakstenen en zelfs lantaarnpalen. Eigendom is niet altijd meer de gemeente of particuliere terreineigenaar, maar ook producent kan op verschillende manieren betrokken blijven. En eerlijk is eerlijk, we moeten ons hierin verder ontwikkelen want de opdrachtgevers tillen steeds zwaarder aan circulair.

Natuurlijk is circulair er op gericht om de CO2 footprint te verlagen. Maar mogelijk is het ook financieel is het interessant door de restwaardes die je kunt toekennen aan de materialen, maar vooral door ketenafspraken.  Als het niet direct hergebruikt kan, dan is het wel mogelijk om het materiaal binnen de keten door te verkopen.

En hoe zorgt dit dat de kringloop ook na de ontwikkeling van de openbare ruimte gesloten blijft? Deze masterclass helpt je echt een stap verder in de richting van het circulair ontwikkelen van openbare gebieden.

Gezondheid is belangrijk! We bieden daarom vlak voor de startdatum aan jou de keuze om deze opleiding digitaal of fysiek bij te wonen. Onze cursusruimte is uiteraard volledig coronaproof ingericht.

Programma

09.30 uur: start

Circulaire inrichting gebieden

 1. Korte introductie van circulaire inrichting van de openbare ruimte en de twee kringlopen van Ellen MacArthur.
 2. Praktische handvatten en voorbeelden van circulariteit op wegen, groen, leidingen, riolering, waterberging en andere civieltechnische projecten.
 3. Van welke materialen kun je gebruikmaken in de openbare ruimte?
 4. Wat bespaar je hiermee? Welke investeringen moet je hiervoor maken?
 5. Hoe maak je een materialenpaspoort? Hoe vertaal je dit naar een verdienmodel?
 6. Op welke wijze veranderen overheidsopdrachten door circulariteit (andere eindproducten, diensten en vormen)?
 7. Samenwerken met meerdere ketenpartners: hoe pak je dat aan?
 8. Kwaliteitsbewaking door keurmerken: wat werkt wel en wat niet?

12.30 uur: afsluiting
 

Leerdoelen

 • Je kent verschillende kringlopen
 • Je leer verschillende praktijkvoorbeelden
 • Je ziet mogelijkheden voor hergebruik van materialen, grondstoffen en producten
 • Je ziet mogelijkheden voor het gebruik van circulaire producten
 • Je weet met wie en op welke manier je samenwerkt met bestaande en nieuwe partijen
 • Je kunt de keten overzien en op basis daarvan weloverwogen keuzes maken
 • Je weet waar je moet starten met inrichten

Doelgroep

beleidsmakers, projectleiders duurzaamheid, warmtevisies en uitvoeringsplannen,  conceptontwikkelaars duurzame energie, adviseur duurzaamheid, planeconomen en projectleiders gebiedsontwikkeling

Docent

Alle docenten van Scobe Academy hebben veel ervaring en zijn koplopers in het vakgebied. Ze zijn op de hoogte van de actualiteit binnen de gebiedsontwikkeling waardoor deelnemers de laatste ontwikkelingen meekrijgen. De opleidingsgroepen worden bewust klein gehouden. Er is daarom sprake van veel interactie met de docent en onderling. Op deze manier bouw je een nuttig netwerk op waar je ook na de cursus profijt van hebt.