Circulaire gebiedsontwikkeling: consequenties voor de grond- en opstalexploitatie

Wanneer? 
dinsdag 12 februari 2019
Waar? 
The Green House (Croeselaan 16, 3521 CA Utrecht)
Investering? 

€ 695,- excl. btw, terugvorderbaar uit Btw-compensatiefonds (BCF). Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor start masterclass, daarna bent u 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Inhoud

De Rijksoverheid heeft als doelstelling om in 2050 volledig circulair te zijn. Dat betekent meer duurzame productie en hergebruik van materialen en producten. Deze masterclass verkent de oude, maar vooral ook de nieuwe vormen van circulaire economie.Wat zijn hiervan de gevolgen voor de grond- en opstalexploitatie? Dit vertalen we op een zo praktisch mogelijke manier met een aantal tips om beleid snel te implementeren. 

Aan het einde van de dag ben je op de hoogte van bestaande technieken op het gebied van de grondexploitatie en beleid ten aanzien van circulaire economie en krijg je inzicht in de financiële consequenties voor grond- en opstalexploitaties.

Programma

9.30 uur: start

Ochtend: van huidige praktijk  naar circulaire economie

1. Veranderingen in bestaande proces

 • Inleiding;
 • Circulair benutten van aangekochte grond en opstallen;
 • Slopen, bouw- en woonrijp maken en hergebruik in de nieuwe economie;
 • Analyse van materiaalstromen in de grondexploitatie gericht op de toekomst.

10.45 - 11.00 uur: koffiepauze

2. Recente ontwikkelingen en consequenties voor huidige economie

 • Houten woongebouwen en de gevolgen voor de grond- en opstalexploitatie;
 • Gebouwen die opnieuw zijn in te delen: gevolgen voor de grondexploitatie;
 • Gebouwen van hergebruikt materiaal: wat betekent dit financieel?

12.30 - 13.15 uur: lunch

Middag: financiële en juridische uitwerking

3.  Business case circulaire economie en samenhang grond- en opstalontwikkeling

 • Verwerkingen verschillende lifecycles van materialen;
 • Voorbeeld van een bedrijfsmatige exploitatie;
 • Doorwerking op de grondexploitatie.

14.45 - 15.00 uur: koffiepauze

4. Juridische aspecten circulaire economie

 • Aanbesteden;
 • Eigendom en beperkte rechten;
 • Privaatrechtelijke aspecten;
 • Publiekrechtelijke aspecten

16.30 uur: afsluiting

Doelgroep

Medewerkers van decentrale overheden als gemeenten, maar ook van provincies en waterschappen die te maken hebben met duurzaamheid. Dit zijn planeconomen, managers vastgoed, beleidsmedewerkers en projectleiders die meer over duurzaamheid binnen hun vakgebied willen leren.

Docenten

Jasper Flapper (Antea Group)
Paul Jansen (Horyzon)
Fanauw Hoppe (AT Osborne)

Resultaat

Tijdens deze cursus worden inhoud, vaardigheden en strategie met elkaar verbonden. Na afloop bent u op de hoogte van de laatste juridische en financiële ontwikkelingen en kunt u dit op strategisch niveau toepassen.  

Bart Gubbels (Provincie Limburg)

De opleiding “Planeconomie en Vastgoedrecht” is intensief en van kwalitatief hoog niveau. De masterclasses worden verzorgd door verschillende professionals met veel inhoudelijke kennis alsook ruime praktijkervaring. Naast de inhoudelijke componenten worden ook veel praktijkvoorbeelden behandeld. Zo komen vraagstukken waar ontwikkelaars en overheden zich mee geconfronteerd zien, tijdens de colleges aan de orde en worden door de groep besproken. Daarbij is ook voldoende ruimte om eigen casussen in te brengen.