Circulair opdrachtgeverschap

Wanneer? 
dinsdag 29 juni 2021
woensdag 8 december 2021
Waar? 
Stationsplein, Gouda
Investering? 

€395

Inhoud

Circulariteit. Iets wat iets minder leeft bij de eindgebruiker, maar des te meer bij de opdrachtgever en de overheid. Een consument kijkt nu nog meer naar isolatie en zonnepanelen bij de koop van een woning en de ondernemer is op dit moment meer bezig met financiële voorwaarden bij het huren van een kantoor, maar er komt een switch.

Dat geldt naar onze mening ook voor consumenten; zo gewoon als dat je nu van het gas af bent zal ook circulair wonen worden. Vanuit de gemeente is circulariteit een hot item. Relevant is daarbij natuurlijk de monitoring: hoe hou je dit op termijn in de gaten? Kan alles wel gemaakt worden wat de overheid zou willen? Is het wel te engeneren?

Deze masterclass neemt je mee in de motivatie vanuit opdrachtgevers om zo circulair mogelijk te ontwikkelen, maar vooral ook in de mogelijkheden van alle schakels binnen het proces. Bij tenders speelt circulariteit een grote rol en worden partijen vaan beoordeeld aan de hand van een circulariteitsindex.  Wat willen opdrachtgevers? Wat kan er en wat mogen we verwachten van kopers.

Gezondheid is belangrijk! We bieden daarom vlak voor de startdatum aan jou de keuze om deze opleiding digitaal of fysiek bij te wonen. Onze cursusruimte is uiteraard volledig coronaproof ingericht.

Programma

13.00 uur: start

Circulaire Opstalontwikkeling

 1. De materialen
 2. Biobased, hergebruik, transformatie .
 3. CO2 reductie: de mogelijkheden van verschillende materialen
 4. De opdrachtgevers:
 5. Wat willen kopers, ondernemers en beleggers
  • De makers
 6. Wat kunnen architecten en constructeurs?
 7. Wat mag je verwachten van aannemers?
 8. Wat kunnen projectontwikkelaars?
  • De beleidsmakers
 9. Wat gemeenten vragen, voor elkaar krijgen en hoe circulariteit te borgen middels erfpacht, kettingbedingen en shared ownership.
  • Uiteindelijk succes en faalfactoren van circulaire projectontwikkeling.
 10. De opbouw van een prijs; de bijdrage van Cirkelstad.
 11. TCO
 12. Haalbaarheid, door gedeeld eigendom

16.30 uur: Afsluiting

Leerdoelen

 • Je kent materialen die geschikt zijn voor hergebruik
 • Je weet welke mogelijkheden deze materialen hebben
 • Je weet het belang van verschillende stakeholders
 • Je ziet kansen in wie wat kan doen
 • Je weet welke rol gemeenten kunnen en moeten spelen
 • Je kent circulaire opstalontwikkeling in verschillende praktijkvoorbeelden
 • Je kent de facturen die jouw circulaire plannen kunnen bedriegen of juist helpen

Doelgroep

beleidsmakers, projectleiders duurzaamheid, warmtevisies en uitvoeringsplannen,  conceptontwikkelaars duurzame energie, adviseur duurzaamheid, planeconomen en projectleiders gebiedsontwikkeling

Docent

Alle docenten van Scobe Academy hebben veel ervaring en zijn koplopers in het vakgebied. Ze zijn op de hoogte van de actualiteit binnen de gebiedsontwikkeling waardoor deelnemers de laatste ontwikkelingen meekrijgen. De opleidingsgroepen worden bewust klein gehouden. Er is daarom sprake van veel interactie met de docent en onderling. Op deze manier bouw je een nuttig netwerk op waar je ook na de cursus profijt van hebt.