Circulair inrichten van gebieden

Wanneer? 
dinsdag 28 mei 2019
Waar? 
Burgemeester Jamessingel 41, Gouda
Investering? 

€ 695,- excl. btw, terugvorderbaar uit Btw-compensatiefonds (BCF). Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot drie weken voor start masterclass, daarna bent u 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Inhoud

Hergebruik van materialen krijgt een steeds grotere positie in de inrichting van de openbare ruimte. Circulaire gebiedsontwikkeling maakt al steeds meer deel uit van huidige aanbestedingen. Echter, lang niet altijd is duidelijk of we alle mogelijkheden al hebben verkend. Circulair denken vraagt om een vooruitziende blik. Deze masterclass gaat zowel in op mogelijkheden, de verandering in organiseren en de financiële en juridische implicaties (want knelpunten zijn er ook).

Programma

9.30 uur: start
Ochtend: inhoud 

 • Korte introductie van het begrip circulaire inrichting van gebieden en de twee kringlopen van Ellen MacArthur.
 • Wat zijn de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor circulaire ontwikkeling van de openbare ruimte voor nieuw en her in te richten gebieden?
 • Praktische handvatten en goede voorbeelden van wegen, groen, leidingen, riolering, waterberging en andere  civieltechnische werken en wat bespaart het of kost het meer. Bijvoorbeeld gebruik van gasleidingen voor waterstof.
 • Het oogsten van materialen in de openbare ruimte en het maken van een verdienmodel.
 • Het maken van een analyse van hergebruik van materiaal in een kringloopeconomie.

11.00 - 11.15 uur: pauze

 • Wat staat ons te wachten aan concrete vragen naar circulaire producten, diensten en vormen van overheidsopdrachten?
 • Niet meer zakendoen met één leverancier, maar meerdere ketenpartners, hoe doe je dat?
 • Samenwerken in de keten naar een opdrachtgever: do’s en don’ts.
 • Kwaliteitsbewaking middels keurmerken; keurmerken die wel en niet werken.

12.15 - 13.00 uur: lunch
MIddag: financiering, juridische aspecten en bijdrage aan klimaatdoelen

 • Circulaire businessmodellen in de openbare ruimte: hoe gaat het bedrijfsleven hiermee om?
  • Eerst het businessmodel dan pas een haalbaar project;
  • Belangen koppelen;
  • Wat wordt er verdiend met afvalstromen?;
  • Hoe wordt hergebruik een meerwaarde?
 • Opstelling van kosten en opbrengsten/grondexploitatie met een lange doorlooptijd.
 • Financiering: hoe krijg je dit rond?
  • Zekerheden die de bank vraagt bij hergebruik;
  • De visie van banken als BNG, Rabobank en Triodos;
  • Alternatieve financieringsvormen als fondsvorming.

14.45 - 15.00 uur: pauze

 • Juridische aspecten van circulair inrichten
  • Aanbesteding;
  • Privaat- en publiekrechtelijke aspecten.
 • Bijdrage aan klimaatdoelen
  • Wat kan de bijdrage zijn van circulair inrichten aan klimaatdoelen?

16.30 uur: afsluiting

Doelgroep

Medewerkers van decentrale overheden als gemeenten, maar ook van provincies en waterschappen die te maken hebben met duurzame gebiedsinrichting. Dit zijn planeconomen, managers vastgoed, beleidsmedewerkers en projectleiders die hun duurzame kennis binnen gebiedsontwikkeling willen vergroten. 

Docenten

Alle docenten van Scobe Academy hebben veel ervaring en zijn koplopers in duurzame gebiedsinrichting. Ze zijn op de hoogte van de actualiteit waardoor deelnemers de laatste ontwikkelingen meekrijgen. De opleidingsgroepen worden bewust klein gehouden. Er is daarom sprake van veel interactie met de docent en onderling. Op deze manier bouw je een nuttig netwerk op waar je ook na de opleiding profijt van hebt.

Resultaat

Aan het einde van de dag:

 • Heb je inzicht in de mogelijkheden van circulair inrichten van de openbare ruimte;
 • Kun je de vertaalslag maken naar de financiële consequenties;
 • Weet je de manier waarop je de aanbesteding en de zaak publiekrechtelijk regelt.

Een perfecte combinatie van kennis en vaardigheden

De opleiding “Planeconomie en Vastgoedrecht” is intensief en van kwalitatief hoog niveau. De masterclasses worden verzorgd door verschillende professionals met veel inhoudelijke kennis alsook ruime praktijkervaring. Naast de inhoudelijke componenten worden ook veel praktijkvoorbeelden behandeld. Zo komen vraagstukken waar ontwikkelaars en overheden zich mee geconfronteerd zien, tijdens de colleges aan de orde en worden door de groep besproken. Daarbij is ook voldoende ruimte om eigen casussen in te brengen.

Nieuw talent

Scobe Academy ontwikkelt nieuw talent in de rol van planeconoom en vastgoedjurist. De combinatie van werken en leren, zorgt ervoor dat zij snel de juiste kennis en competenties kunnen inzetten. De opleidingsprogramma's zijn bedoeld voor Hbo'ers en academici met interesse in ruimtelijke ontwikkeling/vastgoed. Deelnemers hebben hun opleiding recent afgerond of hebben al enige werkervaring. De programma's zijn ook bedoeld voor carrièreswitchers.

stel je vraag

Bijscholing

Het werkveld van planeconomen en vastgoedjuristen is sterk in beweging. Scobe Academy biedt u de mogelijkheid om uw kennis actueel te houden door het volgen van een in company workshop of een praktijkgerichte masterclass. Kijk bij ons aanbod masterclasses, in company trainingen of mail uw specifieke vraag.

stel je vraag

Carrièreswitch

Scobe Academy stelt u in staat op een effectieve en snelle manier kennis en vaardigheden eigen te maken op het gebied van planeconomie, vastgoedjuridica. Bekijk onze opleidingen of stel uw specifieke opleidingsvraag.

stel je vraag