Bruisende business: efficiënter benutten van maatschappelijk vastgoed

Wanneer? 
donderdag 25 juni 2020
Waar? 
Vergaderruimte Wit in De Chocoladefabriek, Klein Amerika 20, 28016 CA Gouda
Investering? 

€ 595,- excl. btw, terugvorderbaar uit Btw-compensatiefonds (BCF). Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot drie weken voor start masterclass, daarna bent u 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Inhoud

Hoe creëer als gemeente maatschappelijke voorzieningen die er toe doen? Daarbij is het goed een focus aan te brengen. We gaan deze dag vooral in op het maatschappelijk vastgoed met functies als ontmoeten, wijkzorg, cultuur aanbod en dergelijke. Er komen concrete voorbeelden langs, waarbij de gemeente heeft ingezet op toekomstbestendig aanbod.

In de ochtend krijg je inzicht in de succesfactoren voor bruisende business:

 • Matchen vraag en aanbod met een makelpunt
 • Gastheerschap, hoe organiseer je dat?
 • Transformeren, durf er voor te kiezen
 • Kijken naar de potentie van de plek
 • De politieke dimensie

Rond de lunch: Casus Chocoladefabriek, toelichting en rondleiding

De middag gaat over de stappen die je kunt zetten om voorzieningen om te vormen tot place to be! We behandelen uiteenlopende voorbeelden en gaan in op het ontwikkeltraject. Van vastgoedstrategie (beleidsmatig keuzeproces), het doorrekenen van diverse scenario's en businesscases tot aan het maken van afspraken over realisatie en beheerfase. Hoe komen we van ambitie naar realisatie; van concept tot samenwerkingsovereenkomst.

Na deze middag ga je naar huis met:

 • een scorekaart methodiek om tot vastgoedkeuzes te komen
 • input om de route uit te stippelen voor uw huis voor de buurt, wijk of stad
 • tips om de verschillende stakeholders bij elkaar te brengen 
 • inzicht in de wijze waarop bruisende business financieel haalbaar wordt

Programma

9.30 uur: start

 • In de ochtend krijg je inzicht in de succesfactoren voor bruisende business:

 • Matchen vraag en aanbod met een makelpunt
 • Gastheerschap, hoe organiseer je dat?
 • Transformeren, durf er voor te kiezen
 • Kijken naar de potentie van de plek
 • De politieke dimensie

Rond de lunch: Casus Chocoladefabriek, toelichting en rondleiding

 • De middag gaat over de stappen die je kunt zetten om voorzieningen om te vormen tot place to be! We behandelen uiteenlopende voorbeelden en gaan in op het ontwikkeltraject. Van vastgoedstrategie (beleidsmatig keuzeproces), het doorrekenen van diverse scenario's en businesscases tot aan het maken van afspraken over realisatie en beheerfase. Hoe komen we van ambitie naar realisatie; van concept tot samenwerkingsovereenkomst.

16.30 uur: afsluiting

Doelgroep

 • Medewerkers van decentrale overheden als gemeenten, provincies en waterschappen die te maken hebben met het management van het eigen vastgoed en de vastgoedportefeuille
 • (Toekomstige) asset- en portefeuille-managers
 • Managers vastgoed
 • Facilitymanagers vastgoed
 • Beleidsmedewerkers vastgoed en vastgoed-beheer
 • Planeconomen en projectleiders die meer van vastgoedbeheer en -exploitatie willen leren.

Docenten

Gerben van Dijk (Gerben Kijkt) & Ronald Wolvenkamp (bbn adviseurs)

Resultaat

Na deze middag ga je naar huis met:

 • een scorekaart methodiek om tot vastgoedkeuzes te komen
 • input om de route uit te stippelen voor uw huis voor de buurt, wijk of stad
 • tips om de verschillende stakeholders bij elkaar te brengen 
 • inzicht in de wijze waarop bruisende business financieel haalbaar wordt