Bodem

Bodem en water sturend; gebiedsgericht werken voor rode en groene functies

Wanneer? 
maandag 4 december 2023 - 09.30 uur tot 16.30 uur
maandag 2 december 2024 - 09.30 uur tot 16.30 uur
Waar? 
Büchnerweg 7, Gouda
Investering? 

€ 600,- ex. btw. Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen.

Inhoud

Het Rijk heeft in november 2022 het principe uitgesproken dat Water en Bodem sturend moeten zijn. Dat is gedaan in een uitgebreide beleidsbrief. De VNG heeft dit onderschreven maar wel de vraag gesteld hoe dit te borgen, hoe te financieren en, niet onbelangrijk, hoe het capaciteitsgebrek bij decentrale overheden en specialisten op het gebied van water en bodem op te lossen?

Met deze masterclass geven we graag invulling aan de vraag: hoe dan? Hoe maak je een beleidskader? Hoe borg je dat juridisch? En hoe maak je een advies waarmee je alle partijen in je team instemmen.  Je weet welke vragen vanuit de gebiedsontwikkeling spelen en weet hoe andere partijen aankijken tegen bodemvraagstukken zodat jij kan bijdragen met innovatieve ideeën aan hun opgaven.

Programma

Uitgangspunten Water en Bodem sturend: de brief.

 • Waarom?
 • Hoe?
 • De scope

Hoe verwerk je water en bodem in een ruimtelijk ontwerp?

 • Structurerende principes vanuit de ondergrond
 • Ontwerpmaatregelen in het stedelijk gebied
 • Compensatie in het landelijk gebied
 • Kansen van water en bodem

Borging

 • Invoegen van water en bodem in de beleidsregels van de provincie: de ladder duurzame verstedelijking
 • Regels in het omgevingsplan, programma en monitoring

Kansen voor water en bodem:

 • Aanpak verontreiniging
 • Beperken van bodemdaling
 • Grondwateronttrekking
 • Overige kansen voor bodem

De integratie sturing formuleren:

 • Hoe maak je een advies met een afweging inzake Bodem en Energie transitie grondwater en drinkwater?
 • Hoe formuleer je een gebiedsgericht aanpak?
 • Hoe werkt de nieuwe landelijke maatlat van BZK en I&W voor een groen klimaat adaptieve gebouwde omgeving?
 • Hoe is het gesteld met de juridische borging van deze hele operatie.

Docenten

Deze opleiding is met name bedoeld voor bodemexperts (voor zowel junior als senior expert, planlogen, stedenbouwkundigen planeconomen en eenieder die aan de integrale gebiedsontwikkeling werkt, maar bodem en water belangrijk vinden.

Leeropbrengsten

Deze dag levert je het volgende op:

 • Je bent helemaal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en weet je hoe kunt je sturen op vitale bodem (spons, stikstof, CO2 en bodemleven)
 • Je bent in staat een gebiedsgericht aanpak diffuse verontreiniging te formuleren
 • Je maakt een advies met een afweging over bodem, energietransitie, grondwater en drinkwater
 • Je kent de nieuwe regels over grond ontgraven en hergebruik van grond: circulariteit En weet of boetes nodig zijn?
 • Je weet hoe de nieuwe landelijke maatlat van BZK en I&W werkt voor een groene klimaat adaptieve gebouwde omgeving.
 • Je kent de compensatie in het landelijk gebied
 • Je weet hoe het invoegen van bodem in de beleidsregels van de provincie werk
 • Je kent de regels in het bestemmingsplan en weet hoe je werkt met het parapluplan

Investering

Tijd

De starttijd van de masterclasses is 9:30 uur, binnenloop vanaf 9:00 uur.  Indien een masterclass alleen een middagprogramma bevat, starten we om 13:00 uur. Voorafgaand aan de masterclass vind je de hand-outs, de eventuele literatuur en/of een eventuele huiswerkopdracht op de online omgeving. De voorbereiding hiervoor bedraagt gemiddeld 1/2 dagdeel. Verder gaan we ervan uit dat je zelf in het bezit bent van een laptop.

Kosten

Per masterclass € 600,-*
Gehele opleiding € 3.800,-*

Btw is veelal terug te vorderen uit het BTW-compensatiefonds als je bij de overheid werkt. Informeer naar de mogelijkheden bij de administratie van je organisatie.

Catering is inbegrepen. Dit geldt ook voor het lesmateriaal. Eventuele kosten voor extra boeken zijn voor eigen rekening (niet verplicht).

* Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor de start van de opleiding, daarna ben je 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.