Bodem

Bodem en water, klimaatadaptatie en circulariteit onder de omgevingswet

Wanneer? 
maandag 6 november 2023 - 09.30 uur tot 16.30 uur
maandag 4 november 2024 - 09.30 uur tot 16.30 uur
maandag 17 november 2025 - 09.30 uur tot 16.30 uur
Waar? 
Büchnerweg 7, Gouda
Investering? 

€ 695,- ex. btw. Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen.

Inhoud

Deze dag gaat over twee uiterst belangrijke maatschappelijke thema’s: klimaatadaptatie en circulariteit. Daarbij pakken we de nieuwe mogelijkheden van de omgevingswet mee. Tevens gaan we ook in op de financiële aspecten.

De morgen begint met klimaatadaptatie. De klimaatstresstesten die inzicht geven in de opgaven (wateroverlast, hittestress, verdroging) zijn grotendeels door gemeenten uitgevoerd. Het is nu tijd  om te weten hoe verschillende maatregelen helpen. Is het wel de beste oplossing? En welke bedragen horen hierbij? De investeringsbedragen kun je afzetten tegen de schade die we lijden door de klimaatveranderingen. Hoe komen we meer te weten over de effectiviteit van allerlei maatregelen?

De afgelopen jaren zijn er veel technische innovaties ontstaan, zowel praktische hulpmiddelen (bijvoorbeeld de Schadeschatter als qua financiering (subsidiëring)) helpen maar ook de Omgevingswet. Bodem en water gaan een centrale rol spelen als het gaat om klimaatadaptatie. Daarom zullen we vanuit bodem en water een bredere scope moeten nemen dan alleen ons eigen specialisme. Daar liggen de kansen.

In de middag gaan we in op bodem en circulariteit. De wegwerp vervang cultuur maakt steeds meer plaats voor het circulaire model. Bodem is al veel langer bezig met hergebruik. Kijk naar gesloten grondstromen en puin. Vanuit bodem kijken we steeds weer naar een goede oplossing. Maar de boven en de beneden wereld moeten dichter bij elkaar komen om circulariteit echt tot een succes te kunnen maken. Denk aan riothermie, zonder bodem kunnen veel van de nieuwere oplossingen niet worden uitgevoerd. Hoe kan vanuit bodem de circulariteit worden bevorderd? Wat doet bodem al? Hoe breng je vraag en aanbod bij elkaar om tot ketens van hergebruik te komen?

De dagen zullen we vullen met theorie en praktische casussen.

Programma

9.30 uur: start

Klimaatadaptatie en mogelijkheden voor bodem

 1. Gevolgen van klimaatverandering voor de bodem (bijvoorbeeld via de klimaatatlas)
 2. Welke nieuwe adaptiemaatregelen zijn er mogelijk als het gaat om groen, verharding en water
 3. Koppeling met andere thema’s van een gezonde bodem en gebiedsontwikkeling.
 4. Huiswerkopdracht klimaatadaptatie.
 5. Kosten van maatregelen, schade bij niet effectief handelen, dekkingsmiddelen
 6. (On)mogelijkheden van het de omgevingswaarde voor bodem en klimaatadaptie in het omgevingsplan.
 7. De mogelijkheden van het nieuwe instrument programma.
 8. (Grond)water en afstemming met waterschappen, provincie en andere stakeholders.
 9. Hoe krijgen we de strategische positie van bodem over het voetlicht bij niet-bodem-collega’s
 10. Praktijkoefening.

12.30 - 13.00 uur: lunch

Circulariteit en mogelijkheden voor bodem

 1. Vormen van circulariteit (theorie van McArthur)
 2. Circulariteit en het gebruik van grond, bagger en organische stof en materialen als beton, puingranulaat etc. Het gaat ook over bodemstoffen die hergebruikt worden in andere materialen (bijvoorbeeld rioolslip)
 3. Afvalstoffen en producten onder Omgevingswet.
 4. Huiswerkopdracht en circulariteit
 5. Kosten en baten van een circulaire benadering.
 6. Circulariteit in het omgevingsplan en programma
 7. Kwaliteit en maatwerk voor grote projecten
 8. Eisen aan transport en opslag: hoe te regelen?
 9. Hoe krijgen we de strategische positie van bodem over het voetlicht bij niet-bodem-collega’s
 10. Praktijkoefening

16.30: afsluiting

Docenten

Alle docenten van Scobe Academy hebben veel ervaring en zijn koplopers in het vakgebied. Ze zijn op de hoogte van de actualiteiten binnen bodemvraagstukken waardoor deelnemers de laatste ontwikkelingen meekrijgen.

De opleidingsgroepen worden bewust klein gehouden. Er is daarom sprake van veel interactie met de docent en onderling tussen de cursisten. Op deze manier bouw je een nuttig netwerk op waar je ook na de opleiding profijt van hebt.

Doelgroep

Deze opleiding is met name bedoeld voor bodemexperts (voor zowel junior als senior expert, planologen, stedenbouwkundigen, ecologen en een ieder die aan de integrale gebiedsontwikkeling werkt, maar bodem en water belangrijk vinden.

Leeropbrengsten

Deze dag levert je het volgende op:

 • Je hebt inzicht in gevolgen van klimaatverandering
 • Je krijgt overzicht in de verschillende klimaat adaptieve maatregelen
 • Je weet welke juridische aspecten -waaronder natuurlijk grondwater- relevant zijn
 • Je kunt mede adviseren in voorgestelde systemen. Dat kan zowel gaan over de consequenties voor de bodem als juist de kansen die de bodem biedt
 • Je weet juridische randvoorwaarden voor circulair gebruik
 • Je ziet zelf kansen voor circulair gebruik van bodembestanddelen, primair binnen het domein van bodem en secundair voor de fysieke leefomgeving als totaal
 • Je weet hoe je moet samenwerken om bij te dragen aan een gezamenlijk resultaat door optimale afstemming tussen de eigen kwaliteiten en belangen van betrokken partijen

Investering

Tijd

De starttijd van de masterclasses is 9:30 uur, binnenloop vanaf 9:00 uur.  Indien een masterclass alleen een middagprogramma bevat, starten we om 13:00 uur. Voorafgaand aan de masterclass vind je de hand-outs, de eventuele literatuur en/of een eventuele huiswerkopdracht op de online omgeving. De voorbereiding hiervoor bedraagt gemiddeld 1/2 dagdeel. Verder gaan we ervan uit dat je zelf in het bezit bent van een laptop.

Kosten

Per masterclass € 695,-*
Gehele opleiding € 3.699,-*

Btw is veelal terug te vorderen uit het BTW-compensatiefonds als je bij de overheid werkt. Informeer naar de mogelijkheden bij de administratie van je organisatie.

Catering is inbegrepen. Dit geldt ook voor het lesmateriaal. Eventuele kosten voor extra boeken zijn voor eigen rekening (niet verplicht).

* Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor de start van de opleiding, daarna ben je 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.