Bodem

Bodem en klimaatadaptatie

Wanneer? 
woensdag 22 mei 2024
maandag 4 november 2024
Waar? 
Büchnerweg 7, Gouda
Investering? 

De kosten voor deze Masterclass bedragen € 675.-

Waarom deelnemen

 • Praktijkgerichte opleiding met duidelijke handvatten
 • Interactief programma
 • Kleine groepen en persoonlijke aandacht
 • Vertaalslag van beleid naar de financiële en juridische realiteit
 • Docenten gespecialiseerd in bodem
 • Zowel een juridische als een praktische invalshoek
 • Ervaringen uit de praktijk
 • Netwerken en kennisdelen met andere (bodem) professionals

Inhoud

De klimaatstresstesten die inzicht geven in de opgaven (wateroverlast, hittestress, verdroging) zijn grotendeels door gemeenten uitgevoerd. De risicodialoog met de omgeving wordt voorbereid. Voor dit gesprek met omgeving en bestuurders is het essentieel om te weten welke adaptiemaatregelen mogelijk zijn. Hoe helpen deze maatregelen? Is het wel de beste oplossing? En welke bedragen horen hierbij? De investeringsbedragen kan je afzetten tegen de schade die we lijden door de klimaatveranderingen. Hoe komen we meer te weten over de effectiviteit van allerlei maatregelen?

Kansen

De afgelopen jaren zijn er veel technische innovaties ontstaan, zowel praktische hulpmiddelen (bijvoorbeeld de Schadeschatter die dit jaar is gelanceerd) als qua financiering (subsidiëring). Ook de Omgevingswet helpt. Bodem gaat een centrale rol spelen als het gaat om klimaatadaptatie. Daarom zullen we vanuit bodem een bredere scope moeten nemen dan alleen ons eigen specialisme.

 

Programma

9.30 uur: start

Klimaatadaptatie en mogelijkheden voor bodem

 1. Gevolgen van klimaatverandering voor de bodem (bijvoorbeeld via de klimaatatlas)
 2. Welke adaptiemaatregelen zijn er mogelijk als het gaat om groen, verharding en water
 3. Combineren van klimaatbestendigheid met verbetering van de biodiversiteit
 4. Vernieuwende technieken die duurzaam ingezet kunnen worden als het gaat om bodem
 5. Bodemkwaliteitskaarten
 6. Bodem en de integrale aanpak in de stedelijk omgeving
 7. Hoe krijgen we de strategische positie van bodem over het voetlicht bij niet-bodem-collega’s
 8. Praktijkvoorbeelden

12.30 - 13.00 uur: lunch

Hoe werkt dat in de praktijk?

 1. Opnamecapaciteit van water en beworteling
 2. Technieken om te vertragen om water op te nemen
 3. Oefenen met klimaat adaptieve maatregelen
 4. Mogelijkheden van riolering
 5. Mogelijkheden van het grondwater onder de Omgevingswet
 6. (On)mogelijkheden van het de omgevingswaarde voor bodem en klimaatadaptie
 7. De mogelijkheden van het nieuwe instrument programma
 8. Huiswerkopdracht

16.30 uur: afsluiting

Docenten

Alle docenten van Scobe Academy hebben veel ervaring en zijn koplopers in het vakgebied. Ze zijn op de hoogte van de actualiteit binnen het vakgebied waardoor deelnemers de laatste ontwikkelingen meekrijgen. De opleidingsgroepen worden bewust klein gehouden. Er is daarom sprake van veel interactie met de docent en onderling. Op deze manier bouw je een nuttig netwerk op waar je ook na de opleiding profijt van hebt.

Docent:

Doelgroep

 • Bodemspecialisten
 • Handhavers
 • Beleidsmedewerkers
 • Vergunningverleners
 • Medewerkers duurzaamheid
 • Bodemadviseurs
 • Adviseurs Grondzaken
 • Beleidsadviseurs bodem
 • Technische (sanerings)adviseurs bodem
 • Kwaliteitsmedewerkers bodem

Deze masterclass is op hbo-niveau. 

Leeropbrengsten

Deze dag levert je het volgende op:

 • Je hebt inzicht in gevolgen van klimaatverandering voor de bodem
 • Je krijgt overzicht in de verschillende klimaat adaptieve maatregelen
 • Je kent de gevolgen en eisen voor de bodem van deze maatregelen
 • Je weet welke juridische aspecten -waaronder natuurlijk grondwater- relevant zijn
 • Je kunt mede adviseren in voorgestelde systemen. Dat kan zowel gaan over de consequenties voor de bodem als juist de kansen die de bodem biedt
 • Je weet hoe je moet samenwerken om bij te dragen aan een gezamenlijk resultaat door optimale afstemming tussen de eigen kwaliteiten en belangen van betrokken partijen

Investering

De investering bedraagt € 675,-. 

Lesmateriaal en catering zijn bij de prijs inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor de start van de opleiding, daarna ben je 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

*De BTW kan worden teruggevorderd uit het BTW-compensatiefonds (BCF) als je bij een gemeente of provincie werkzaam bent. Informeer naar de mogelijkheden bij de administratie van de eigen organisatie.