Bodem

Bodem en circulariteit

Wanneer? 
woensdag 29 mei 2024
maandag 11 november 2024
Waar? 
Büchnerweg 7, Gouda
Investering? 

€ 675.-

Waarom deelnemen

 • Praktijkgerichte opleiding met duidelijke handvatten
 • Interactief programma
 • Kleine groepen en persoonlijke aandacht
 • Vertaalslag van beleid naar de financiële en juridische realiteit
 • Docenten gespecialiseerd in bodem
 • Zowel een juridische als een praktische invalshoek
 • Ervaringen uit de praktijk
 • Netwerken en kennisdelen met andere (bodem) professionals

Inhoud

De wegwerp vervang cultuur maakt steeds meer plaats voor het circulaire model. Bodem is al veel langer bezig met hergebruik. Kijk naar gesloten grondstromen en puin. Vanuit bodem kijken we steeds weer naar een goede oplossing. Maar de boven en de beneden wereld moeten dichter bij elkaar komen om circulariteit echt tot een succes te kunnen maken. Denk aan riothermie, zonder bodem kunnen veel van de nieuwere oplossingen niet worden uitgevoerd. Hoe kan vanuit bodem de circulariteit worden bevorderd? Wat doet bodem al? Hoe breng je vraag en aanbod bij elkaar om tot ketens van hergebruik te komen?

 

Programma

9.30 uur: start

Circulariteit en mogelijkheden voor bodem

 1. Vormen van circulariteit (theorie van McArthur)
 2. Circulariteit en het gebruik van grond, bagger en organische stof en materialen als beton, puingranulaat etc. Het gaat ook over bodemstoffen die hergebruikt worden in andere materialen (bijvoorbeeld rioolslip)
 3. Afvalstoffen en producten onder Omgevingswet
 4. Kwaliteit en maatwerk voor grote projecten
 5. Eisen aan transport en opslag: hoe te regelen?
 6. Praktijkvoorbeelden

12.30 - 13.00: lunch

Middag: Hoe werkt dat in de praktijk?

 1. Voorwaarden in bestekken om circulariteit te bevorderen
 2. Oefenen met bodem en circulariteit
 3. Wat kan een gemeente doen: omgevingswaarde, omgevingsplan en programma?
 4. Wat kan de aannemer doen?
 5. Hoe breng je vraag en aanbod bij elkaar om tot ketens van hergebruik te komen?
 6. Casus

16.30: afsluiting

Doelgroep

 • Bodemspecialisten
 • Handhavers
 • Beleidsmedewerkers
 • Vergunningverleners
 • Medewerkers duurzaamheid
 • Bodemadviseurs
 • Adviseurs Grondzaken
 • Beleidsadviseurs bodem
 • Technische (sanerings)adviseurs bodem
 • Kwaliteitsmedewerkers bodem

Deze masterclass is op hbo-niveau. 

Docenten

Alle docenten van Scobe Academy hebben veel ervaring en zijn koplopers in het vakgebied. Ze zijn op de hoogte van de actualiteit binnen het vakgebied waardoor deelnemers de laatste ontwikkelingen meekrijgen. De opleidingsgroepen worden bewust klein gehouden. Er is daarom sprake van veel interactie met de docent en onderling. Op deze manier bouw je een nuttig netwerk op waar je ook na de opleiding profijt van hebt.

Docent:

Leeropbrengsten

Deze dag levert je het volgende op:

 • Je krijgt Inzicht in de eigen circulariteit van bodem
 • Je weet hoe bodembestanddelen kunnen bijdragen aan andere kringlopen
 • Je hebt zicht op de werking van de bodemkringloop van grond, bagger, organische stof en andere afvalstoffen
 • Je kent mogelijke toepassingen van bodembestanddelen.
 • Je ziet mogelijkheden om aanbod en vraag bij elkaar brengen om tot ketens van hergebruik te komen
 • Je kent de gevolgen van materialen als beton en puingranulaat
 • Je weet juridische randvoorwaarden voor circulair gebruik
 • Je kunt circulair aanbesteden als het gaat om bodemwerkzaamheden.
 • Je ziet zelf kansen voor circulair gebruik van bodembestanddelen, primair binnen het domein van bodem en secundair voor de fysieke leefomgeving als totaal
 • Je kunt vergunningen en meldingen traject begeleiden in verband met circulariteit
 • Je weet hoe je moet samenwerken om bij te dragen aan een gezamenlijk resultaat door optimale afstemming tussen de eigen kwaliteiten en belangen van betrokken partijen

 

Investering

De investering bedraagt € 675,-. 

Lesmateriaal en catering zijn bij de prijs inbegrepen. 

Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor de start van de opleiding, daarna ben je 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

*De BTW kan worden teruggevorderd uit het BTW-compensatiefonds (BCF) als je bij een gemeente of provincie werkzaam bent. Informeer naar de mogelijkheden bij de administratie van de eigen organisatie.