Beheersing van het ontwikkelingsproces

Wanneer? 
donderdag 22 november 2018
Waar? 
Scobe Academy, Gouda
Investering? 

€ 595,- excl. btw, terugvorderbaar uit het Btw-compensatiefonds. Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor start masterclass, daarna bent u 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Inhoud

Dit college gaat in op de processturing door de projectontwikkelaar. Procesbeheersing, plankwaliteit, continuïteit, geld en juridische kaders vormt de rode draad. Hoe wordt het proces geordend? Welke afwegingen worden gemaakt als het gaat om plankwaliteit, duurzaamheid, verhouding met de gemeente, verkoop en de huidige trends? Aanvullend gaan we in op het innemen van toekomstige grondposities en aankoop van gebouwen, financiering en het bepalen en beheersen van een aanvaardbaar risico: welk perspectief is er en hoe wordt geanticipeerd op de volgende crisis? Vervolgens zetten we de werkwijze van een gemeente hier tegenover. Als laatste gaan we nog in op het bouwproces in verhouding tot de ontwikkelaar. Het speelveld van de bouw is namelijk sterk aan verandering onderhevig door minder capaciteit, BIM en de verschuiving van schade naar derden. 

 

Programma

9.30 uur: start

Ochtend: procesbeheersing, plankwaliteit en continuïteit

  1. Hoe wordt het proces geordend?
  2. Welke afwegingen worden gemaakt als het gaat om plankwaliteit, duurzaamheid, verhouding met de gemeente, verkoop en de huidige trends?
  3. Het innemen van toekomstige grondposities

12.30 - 13.00 uur: lunch

Middag: financiën en juridische kaders 

  1. Aankoop van gebouwen en financiering 
  2. Het bepalen en beheersen van een aanvaardbaar risico: welk perspectief is er en hoe wordt geanticipeerd op de volgende crisis? 
  3. Vervolgens zetten we de werkwijze van een gemeente hier tegenover.
  4. Als laatste gaan we nog in op het bouwproces in verhouding tot de ontwikkelaar. 

16.30 uur: afsluiting

Doelgroep

Deze masterclass is met name bedoeld voor (aankomend) planeconomen, vastgoed- en RO-juristen en projectleiders. Ze zoeken naar verdieping in hun werk of staan op het punt een functieswitch te maken en willen zich verdiepen in deze materie. Voor alle partijen is het van belang om voldoende kennis (van elkaar) in huis te hebben om op een verantwoorde manier projecten te kunnen aansturen.

Docenten

Resultaat

Bart Gubbels (Provincie Limburg)

De opleiding “Planeconomie en Vastgoedrecht” is intensief en van kwalitatief hoog niveau. De masterclasses worden verzorgd door verschillende professionals met veel inhoudelijke kennis alsook ruime praktijkervaring. Naast de inhoudelijke componenten worden ook veel praktijkvoorbeelden behandeld. Zo komen vraagstukken waar ontwikkelaars en overheden zich mee geconfronteerd zien, tijdens de colleges aan de orde en worden door de groep besproken. Daarbij is ook voldoende ruimte om eigen casussen in te brengen.