Beëindiging en doorstart van contracten

Beëindiging en doorstart van contracten

Succesvolle ervaringen uit de praktijk

Het proces van gebiedsontwikkeling is de afgelopen jaren ingrijpend gewijzigd: projecten stagneren of worden sterk gefaseerd en nieuwe projecten komen beperkt van de grond

 • Lopende PPS-constructies en contracten zijn niet “crisis-proof”: heronderhandelingen zijn noodzakelijk. “Pappen en nathouden” en “wachten tot het overgaat” zijn geen perspectieven. Het is stoppen of doorgaan.
 • Gebiedsontwikkeling zit muurvast: het openbreken van samenwerkingsverbanden is aan de orde van de dag, maar het daadwerkelijk herstarten van bouwprojecten lijkt maar moeizaam te lukken.
 • Maar wat zijn de regels bij beëindiging en doorstarten? Wanneer kan bijvoorbeeld een beroep worden gedaan op onvoorziene omstandigheden, of wat moet je juist bij een doorstart regelen?

Twee intensieve dagen in samenwerking met: Advocatenkantoor Loyens & Loeff en Schreiner Management Advies.

WAT ZIJN DE LEERDOELEN?

Deze topclass is allereerst een verdieping van kennis en ervaring die je eerder hebt opgedaan.

 • Het leren kennen van de juridische reikwijdte van begrippen als "onvoorziene omstandigheden" en "veranderende marktomstandigheden".
 • Je krijgt zicht op strategische stappen die je kunt of moet zetten bij beëindiging van een contract.
 • Je weet wat je moet regelen ten aanzien van het verleden bij doorstarten van contracten.
 • Je leert hoe je (contractueel) om moet gaan met marktonzekerheden en hoe de markt toch weer te stimuleren.
 • Daartoe train je de tweede dag ook vaardigheden.
 • Aan het einde van de cursus moet je het juridisch arsenaal van beëindigen of doorstarten van contracten kennen en moet je een gedegen afweging kunnnen maken rekening houdend met de mogelijkheden van de markt.

DOORSTART VAN CONTRACTEN (dagdeel 1)

 • Hoe neem je afscheid van het verleden met het oog op een doorstart.
 • Hoe stel je vast wat deelnemende partijen voor ogen hebben bij een doorstart zonder in het verleden te blijven hangen?
 • Wat moet er geregeld worden als het gaat om:
  • Flexibiliteit in het programma.
  • Spreiding van risico’s.
  • Grondbeleidsinstrumenten.
 • Als je toch meer wilt regelen, werk dan met posterieure contracten.
 • Globale transformatiestrategie (globaal eindbeeld) met bijbehorende exploitatie (Trex: transformatie-exploitatie) als financieel antwoord op de flexibiliteit, spreiding van risico’s en inzet van grondbeleidsinstrumenten.
 • Wat betekent co-creatie eigenlijk voor publiek en privaat en hoe veranker je het?
 • Publieke financiering van privaat, hoe doe je dat?
 • Wanneer nodigt een contract voldoende uit om private partners over te laten gaan tot actie?

BEËINDIGEN VAN CONTRACTEN (dagdeel 2)

 • Gronden voor ontbinding/vernietiging/opzegging vanuit juridisch perspectief:
  • Veranderende marktomstandigheden.
  • Faillissement, surseance van betaling.
  • Wanprestatie.
  • Dwaling.
  • Onvoorziene omstandigheden.
  • Overige contractsaspecten.
 • Strategisch gebruik maken van de mogelijkheden die de wet en jurisprudentie kennen om contracten te beëindigen, opzeggen of ontbinden.
 • Gebrek aan vertrouwen: een partij wil zonder gegronde reden niet verder.
 • Verdedigingsstrategieën tegen (pogingen tot) beëindigen van een contract door een wederpartij.
 • Valkuilen en tips bij een buitengerechtelijke procedure voor gebiedsontwikkeling.
 • Verschillende gerechtelijke middelen en het voeren van een procedure.
 • Heronderhandelen: wat vindt de rechter ervan?

IMPLEMENTATIE (dagdeel 3)

Voor aanvang van de training worden vanuit de deelnemers eigen projecten aangedragen die op de tweede dag in gezamenlijkheid zullen worden geanalyseerd. Voor de projecten zullen concrete oplossingen worden bedacht zulks met de opgedane kennis. Dat kan zijn gecontroleerd laten beëindigen of juist doorstarten.

HOE MAAK JE EEN KEUZE TUSSEN BEËINDIGING OF DOORSTARTEN (dagdeel 4)

 • Hoe analyseer je je financiële en juridische positie?
 • Welke methoden kan je inzetten voor een keuze?
 • Hoe vertaal en versterk je je standpunt?
 • De knoop snel en efficiënt doorhakken.

De ervaring van de begeleiders met gebiedsherontwikkeling in de afgelopen vijf jaren van economische recessie zal de cursisten een flink stuk op weg kunnen helpen.

OPTIONEEL OP DE TOPCLASS: “ON THE JOB COACHING”.

Aansluitend op de topclass kan de deelnemer in zijn eigen werksituatie worden bijgestaan in het vinden van oplossingen voor de herstart van contracten. Edoch, op sommige momenten is het ook genoeg: dan gaat het juist om op “gepaste wijze” afscheid te nemen. Dit onderdeel van de topclass is een optie en er zal op maat een prijsopgaaf voor worden afgegeven.

Waar? 
Utrecht
Investering? 

€ 950,- ex BTW. Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor start topclass, daarna bent u 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Bart Gubbels (Provincie Limburg)

De opleiding “Planeconomie en Vastgoedrecht” is intensief en van kwalitatief hoog niveau. De masterclasses worden verzorgd door verschillende professionals met veel inhoudelijke kennis alsook ruime praktijkervaring. Naast de inhoudelijke componenten worden ook veel praktijkvoorbeelden behandeld. Zo komen vraagstukken waar ontwikkelaars en overheden zich mee geconfronteerd zien, tijdens de colleges aan de orde en worden door de groep besproken. Daarbij is ook voldoende ruimte om eigen casussen in te brengen.

Nieuw talent

Scobe Academy ontwikkelt nieuw talent in de rol van planeconoom en vastgoedjurist. De combinatie van werken en leren, zorgt ervoor dat zij snel de juiste kennis en competenties kunnen inzetten. De opleidingsprogramma's zijn bedoeld voor Hbo'ers en academici met interesse in ruimtelijke ontwikkeling/vastgoed. Deelnemers hebben hun opleiding recent afgerond of hebben al enige werkervaring. De programma's zijn ook bedoeld voor carrièreswitchers.

stel je vraag

Bijscholing

Het werkveld van planeconomen en vastgoedjuristen is sterk in beweging. Scobe Academy biedt u de mogelijkheid om uw kennis actueel te houden door het volgen van een in company workshop of een praktijkgerichte masterclass. Kijk bij ons aanbod masterclasses, in company trainingen of mail uw specifieke vraag.

stel je vraag

Carrièreswitch

Scobe Academy stelt u in staat op een effectieve en snelle manier kennis en vaardigheden eigen te maken op het gebied van planeconomie, vastgoedjuridica. Bekijk onze opleidingen of stel uw specifieke opleidingsvraag.

stel je vraag