Basis Wro / Omgevingswet

Wro, Grex-wet, bestemmings- en exploitatieplan, met een doorkijk naar de Omgevingswet

Deze lesdag wordt een toelichting gegeven op de ter beschikking staande ruimtelijke sturingsinstrumentaria zoals de structuurvisie, het bestemmingsplan, het exploitatieplan, het kostenverhaal, de Crisis- en herstelwet, de Wabo en natuurlijk de Omgevingswet die al deze voorgaande wetten in zich zal opnemen. Hierbij komen aan de orde de te volgen procedures, doorlooptijden en ervaringen. Kortom, hoe werkt bijvoorbeeld een bestemmingsplan in de praktijk en wat zijn tips om met zo min mogelijk kleerscheuren een procedure te doorlopen?  Naast het bestemmingsplan komt ook de Wabo aan de orde. Welke eisen zijn er aan een omgevingsvergunning? Hoe werken hier de procedures? Voorts wordt stilgestaan bij de relatie tussen de Wabo en de openbare ruimte.

Programma

1. overzicht juridisch instrumentarium gebiedsontwikkeling

 • proces gebiedsontwikkeling
 • planologische instrumenten
 • grondbeleid
 • vormen van grondbeleid
 • nieuw: organische ontwikkeling, uitnodigingsplanologie en stedelijke herverkaveling

2. planologisch instrumentarium

 • structuurvisie
 • bestemmingsplan
  • vormen
  • inhoud

casus bestemmingsplan

 • procedure en rechtsbescherming
 • financieel-economische uitvoerbaarheid
  • omgevingsvergunning
  • overige relevante Wro-aspecten

3. ruimtelijke ordening en grondexploitatie. Hoe grijpen locatieontwikkeling en grondexploitatie in elkaar?

 • anterieure overeenkomst
 • posterieure overeenkomst
 • exploitatieplan als stok achter de deur
  • koppeling aan bouwplan en besluit
  • uitzonderingen
  • Hoe zit het met “anderszins verzekerd” en kruimelgevallen
  • looptijd grondexploitatie
  • procedure en rechtsbescherming
 • voorkeursrecht 
 • onteigening

 - casus gebiedsontwikkeling - 

4. Omgevingswet

 • overzicht
 • omgevingsvisie
 • programma
 • omgevingsplan
 • omgevingsvergunning
 • grondexploitatie
 • voorkeursrecht
 • onteigening

5. grondbeleid in het implementatietraject Omgevingswet

Leerdoelen

Na het volgen van deze masterclass

 • Heeft u een fundamenteel overzicht over het wettelijke RO-instrumentarium dat geldt bij ruimtelijke ontwikkelingen.
 • Kent u de planologische procedures.
 • Heeft u zicht op het wettelijk juridisch, planologisch kader en beleid.
 • Kent u de ins en outs van de Wro en Grex-wet.
 • Heeft u handvatten om sturing te geven aan noodzakelijke onderzoeken en vergunningen.
 • Bent u uitgebreid op de hoogte van het exploitatieplan. Waar en wanneer dat van toepassing is, waar het over gaat en welke procedure daarmee gepaard gaat.
 • Krijgt u een doorkijk naar de toekomstige Omgevingswet.
Wanneer? 
donderdag 30 november 2017
Waar? 
Scobe Academy, Gouda
Investering? 

€ 595,- excl. btw, terugvorderbaar uit het Btw-compensatiefonds (BCF).

Digitaal lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor start masterclass, daarna bent u 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Ruud van Marle (gemeente Medemblik)

Heel mooie introductiecursus. Goed voor mensen die zich met hun organisatie aan het oriënteren zijn hoe het vastgoed professioneler aan te gaan pakken. Het geeft een mooi breed perspectief op vastgoed en vastgoedmanagement. Alle facetten komen aan de orde. Ik kan hem zo aanbevelen.

Nieuw talent

Scobe Academy ontwikkelt nieuw talent in de rol van planeconoom en vastgoedjurist. De combinatie van werken en leren, zorgt ervoor dat zij snel de juiste kennis en competenties kunnen inzetten. De opleidingsprogramma's zijn bedoeld voor Hbo'ers en academici met interesse in ruimtelijke ontwikkeling/vastgoed. Deelnemers hebben hun opleiding recent afgerond of hebben al enige werkervaring. De programma's zijn ook bedoeld voor carrièreswitchers.

stel je vraag

Bijscholing

Het werkveld van planeconomen en vastgoedjuristen is sterk in beweging. Scobe Academy biedt u de mogelijkheid om uw kennis actueel te houden door het volgen van een in company workshop of een praktijkgerichte masterclass. Kijk bij ons aanbod masterclasses, in company trainingen of mail uw specifieke vraag.

stel je vraag

Carrièreswitch

Scobe Academy stelt u in staat op een effectieve en snelle manier kennis en vaardigheden eigen te maken op het gebied van planeconomie, vastgoedjuridica. Bekijk onze opleidingen of stel uw specifieke opleidingsvraag.

stel je vraag