Bodem

Annoteren voor bodem

Wanneer? 
woensdag 7 december 2022
Waar? 
Büchnerweg 7, Gouda
Investering? 

€ 695.-

Waarom deelnemen

 • Praktijkgerichte opleiding met duidelijke handvatten
 • Interactief programma
 • Kleine groepen en persoonlijke aandacht
 • Vertaalslag van beleid naar de financiële en juridische realiteit
 • Docenten gespecialiseerd in bodem
 • Zowel een juridische als een praktische invalshoek
 • Ervaringen uit de praktijk
 • Netwerken en kennisdelen met andere (bodem) professionals

Inhoud

Langzamerhand krijgt bodem in het omgevingsplan en de andere kerninstrumenten van de Omgevingswet steeds meer een plek. Maar  je hoort ook steeds vaker de vraag: hoe krijgt dat in de praktijk van alle dag vorm, hoe kan je ermee werken? In deze masterclass willen we laten zien hoe dat eruit gaat zien. 

Daarvoor verbinden we de taken van de bodemprofessional met de dagelijkse praktijk. Kern is en blijft natuurlijk het toepassen van regels. Die regels moeten voor het Omgevingsplan in het Digitaal Stelsel Omgevingswet komen. Zodra dat is gebeurd, dan is het mogelijk om met een kaart na te gaan of (onder bepaalde condities) een bepaalde activiteit is toegestaan. Omdat weer voor elkaar te krijgen moeten juridische regels “machine leesbaar” worden en verbonden met de kaart. Dit “annoteren” kan op verschillende manieren. In deze masterclass leer je dat. Je kan dan degene die het omgevingsplan maakt, ook werkelijk instrueren. Mits je de juiste tools hebt – kan je het wellicht dan zelf-. Bovendien leer je hoe systemen eruit kunnen gaan zien. 

 

Programma

9.30 uur: start

Programma

 • Waar staan we: bodem in het invoeringsproces van de omgevingswet.
 • Omzetten van bestaande de regelgeving naar VNG casco, frames en de staalkaarten.
 • Staalkaarten van graven, energietransitie, etc.
 • Het doorvertalen naar de totaalstructuur van het DSO.
 • Kaarten, processen en opgaven.
 • Bodemkwaliteitskaart in het DSO en hoe werkt het.
 • VTH-processen in het DSO en hoe werkt het ihb de omgevingstafel.
 • Maatschappelijke opgaven in het DSO en hoe ga je er mee om.
 • Hoe komen bodem kaarten, regels en waarden in het DSO?.
 • Juridische regels in toepasbare regels.
 • Werkingsgebieden op de kaart en de koppeling met de regels.
 • Beslisbomen.
 • Life-casus.

In de middag

 • Bepaal de ambitie die je wil bereiken en met welke planning.
 • Hoe wil je dat een klant jouw data checkt, aanvraagt.
 • Verder de diepte in
 • Verschillende vormen van annoteren
 • Verschillende tools
 • Koppeling met de bodemkwaliteitskaarten en het bodembeleid.
 • Zelf oefenen
 • Bodemregels annoteren zoals voor graven
 • Doorvoeren in de beslisbomen.
 • Doorvoeren in de kaart.
 • Resultaten verkennen, checken, en aanvragen.

16.30: afsluiting

Doelgroep

 • Bodemspecialisten
 • Handhavers
 • Beleidsmedewerkers
 • Vergunningverleners
 • Medewerkers duurzaamheid
 • Bodemadviseurs
 • Adviseurs Grondzaken
 • Beleidsadviseurs bodem
 • Technische (sanerings)adviseurs bodem
 • Kwaliteitsmedewerkers bodem

Leerdoelen

Deze dag levert je het volgende op:

 • Je als professional een bijdrage kan leveren aan de digitalisering van de regels op het terrein van de bodem. Annoteren van regels. 
 • Je weet hoe je als bodemprofessional ook echt met het digitale omgevingsplan kan werken met geannoteerde regels.
 • Je weet hoe het bodembeleid en de kwaliteitskaarten gekoppeld kunnen worden aan de digitale omgeving van het omgevingsplan.

 

Investering

De investering bedraagt € 695,-. 

Lesmateriaal en catering zijn bij de prijs inbegrepen. 

*De BTW kan worden teruggevorderd uit het BTW-compensatiefonds (BCF) als je bij een gemeente of provincie werkzaam bent. Informeer naar de mogelijkheden bij de administratie van de eigen organisatie.