Administratie, BBV en de rol van de accountant

Wanneer? 
dinsdag 14 mei 2019
Waar? 
Scobe Academy, Gouda
Investering? 

€ 595,- excl. btw, terugvorderbaar uit het Btw-compensatiefonds (BCF).

Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor start masterclass, daarna bent u 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Inhoud

Het inrichten van een goede (project) administratie met de juiste checks en balances blijkt nog niet even eenvoudig, zeker als je informatie op verschillende manieren en voor diverse gremina moet presenteren. Uiteraard ook in de jaarrekening. Hierbij spelen de wettelijke spelregels van het Besluit Begroten en Verantwoorden provincies en gemeenten (BBV) een belangrijke rol. Daarvoor behandelen we de beginselen van het boekhouden rond de gebiedsontwikkeling volgens datzelfde BBV en een aantal specifieke vraagstukken zoals de samenhang met de GREX en het nieuwe fenomeen van het nemen van winst, risicomanagement. 

In de middag gaan we dieper in op risicomanagement. Je leert verschillende methoden en succes- en faalfactoren voor de implementatie in de organisatie kennen en wat dit betekent voor de accountantscontrole. Daarna bespreken we hoe je slim kunt anticiperen op de spelregels van de accountant. Welke ruimte geeft het BBV en hoe zien de criteria die accountants gebruiken? Met deze kennis kun je een slimme strategie uitzetten ten aanzien van het treffen van voorzieningen, het aanleggen van reserves en het nemen van winst.

Programma

9.30 uur: start

1. De rol van de accountant in het proces van gebiedsontwikkeling.

2. Inrichting van de administratie.

3. Begrip van de balans en verschillende soorten activa en passiva.

4. De staat van baten en lasten.

5. Verslaggevingsregels BBV.

6. Verantwoording en informatievoorziening in de P&C-cyclus.

7. Spelregels bij actief en faciliterend grondbeleid.

8. Eisen die de accountant stelt aan de controle.

12.30 - 13.00 uur: lunch

9. Grondexploitatie en risicobeheersing, methoden en implementatie in de organisatie

10. Weerstandsvermogen en de mogelijkheid om te sturen op gebiedsontwikkeling.

11. Slimme strategie ten aanzien van voorzieningen, reserves en het nemen van winst

16:30 uur: afsluiting

Doelgroep

Deze masterclass  is met name bedoeld voor (aankomend) planeconomen, vastgoed- en RO-juristen en projectleiders. Ze zoeken naar verdieping in hun werk of staan op het punt een functieswitch te maken en willen zich verdiepen in deze materie. Voor alle partijen is het van belang om voldoende kennis (van elkaar) in huis te hebben om op een verantwoorde manier projecten te kunnen aansturen.

Resultaat

  • U weet hoe u risico’s moet berekenen en inschatten.
  • U hebt voldoende bagage om het gesprek aan te gaan met de accountant.   

Douwe Oosterkamp (gemeente Hoogezand-Sappemeer)

 Ik vond het een hele leuke opleiding en heb geen moment ‘last’ gehad van de reistijd/-afstand, de opleiding was het zeker waard.

Tijdens de opleiding werd door een aantal docenten aangegeven dat de opleiding bedoeld was voor planeconomen. Ik vind dat de opleiding breder geprofileerd kan worden; ik denk dat deze opleiding voor veel projectleiders waardevol kan zijn voor het verkrijgen van een bredere ‘kennisondergrond’. Ik heb hem binnen Midden-Groningen dan ook al bij een aantal collega’s aangeprezen.

Nieuw talent

Scobe Academy ontwikkelt nieuw talent in de rol van planeconoom en vastgoedjurist. De combinatie van werken en leren, zorgt ervoor dat zij snel de juiste kennis en competenties kunnen inzetten. De opleidingsprogramma's zijn bedoeld voor Hbo'ers en academici met interesse in ruimtelijke ontwikkeling/vastgoed. Deelnemers hebben hun opleiding recent afgerond of hebben al enige werkervaring. De programma's zijn ook bedoeld voor carrièreswitchers.

stel je vraag

Bijscholing

Het werkveld van planeconomen en vastgoedjuristen is sterk in beweging. Scobe Academy biedt u de mogelijkheid om uw kennis actueel te houden door het volgen van een in company workshop of een praktijkgerichte masterclass. Kijk bij ons aanbod masterclasses, in company trainingen of mail uw specifieke vraag.

stel je vraag

Carrièreswitch

Scobe Academy stelt u in staat op een effectieve en snelle manier kennis en vaardigheden eigen te maken op het gebied van planeconomie, vastgoedjuridica. Bekijk onze opleidingen of stel uw specifieke opleidingsvraag.

stel je vraag