Duurzame gebiedsontwikkeling

Aanbesteding van energieprojecten

Wanneer? 
woensdag 19 januari 2022
dinsdag 13 december 2022
Waar? 
Scobe Academy, Gouda
Investering? 

€ 395 ,-

Inhoud

De energietransitie gaat gepaard met een groot aantal juridische voetangels en klemmen. Je treedt in het private domein als het gaat om de aansluiting, het gaat om de rechten van netbeheerders en consumenten, het gaat om de fysieke leefomgeving onder de Omgevingswet en last but not least op diverse momenten komt de vraag naar aanbesteding, mededinging en schaarse rechten aan de orde. Je kunt al deze wetgeving zien als randvoorwaarden of als beperking om te doen wat noodzakelijk is. In deze masterclass krijg je een overzicht van relevante wetgeving en hoe je er mee om kan gaan. We praten je bij over wat de bestaande situatie is en de toekomstig. Tevens geven we je denkrichtingen mee om juridische problemen te tackelen.

Gezondheid is belangrijk! We bieden daarom vlak voor de startdatum aan jou de keuze om deze opleiding digitaal of fysiek bij te wonen. Onze cursusruimte is uiteraard volledig coronaproof ingericht.

Programma

13:00 uur: start

Juridische inkadering duurzame gebiedsontwikkeling

  1. Circulair aanbesteden
  2. Eigendom en beperkte rechten
  3. Publiek- en privaatrechtelijke inkadering
  4. Praktijkcasus

16.30 uur: afsluiting

Leerdoelen

  • Je krijgt een overzicht van relevante wetgeving
  • Je leert de samenhang in relevante energiewetgeving te zien
  • Je krijgt denkrichtingen mee om knelpunten op te lossen
  • Je weet de mogelijkheden van de omgevingswet in te zetten inclusief programma’s

Docenten

Alle docenten van Scobe Academy hebben veel ervaring en zijn koplopers in het vakgebied. Ze zijn op de hoogte van de actualiteit binnen de gebiedsontwikkeling waardoor deelnemers de laatste ontwikkelingen meekrijgen. De opleidingsgroepen worden bewust klein gehouden. Er is daarom sprake van veel interactie met de docent en onderling. Op deze manier bouw je een nuttig netwerk op waar je ook na de cursus profijt van hebt. 

Docent:

Doelgroep

Beleidsmakers, projectleiders duurzaamheid, warmtevisies en uitvoeringsplannen,  conceptontwikkelaars duurzame energie, adviseur duurzaamheid, planeconomen en projectleiders gebiedsontwikkeling.