Aanbesteden, staatssteun & mededinging / Het projectontwikkelproces

Wanneer? 
donderdag 12 november 2020
donderdag 23 september 2021
Waar? 
Scobe Academy, Gouda
Investering? 

€ 595,- excl. btw, terugvorderbaar uit het Btw-compensatiefonds (BCF).

Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor start masterclass, daarna bent u 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Inhoud

Ochtend: Aanbesteding, staatssteun én mededinging

In het kader van gebiedsontwikkeling speelt het aanbestedings-, staatssteun- en mededingingsrecht recht een belangrijke rol. Deze drie rechtsgebieden draaien in essentie om het begrip “eerlijke concurrentie”. Maar hoe verhoudt zich eerlijke concurrentie tot bijvoorbeeld een private partij met een grondpositie én een beroep op zelfrealisatie door die partij? Óf: Mag er een vergoeding plaatsvinden voor de onrendabele top? Én: Hoe kan voorkomen worden dat een overheid die economische activiteiten verricht de concurrentie met private partijen vervalst?

Aan de hand van praktijkvoorbeelden zal in de breedste zin des woord worden ingezoomd op de aanbestedingsrechtelijke, staatssteunrechtelijke én mededingingsrechtelijke aspecten die zijn verbonden aan gebiedsontwikkeling. Aan de orde komt wanneer er bij gebiedsontwikkeling sprake is van een (Europees) aanbestedingsplichtige overheidsopdracht, óf er uitzonderingen denkbaar zijn op die aanbestedingsplicht én welke vormen van samenwerking tussen publieke en private partijen denkbaar zijn. Maar ook: “Wanneer is er sprake van staatssteun?” En: “Hoe voorkom ik staatssteun?” En tot slot: “Aan welke gedragsregels ben ik als overheid gebonden zodra ik economische activiteiten verricht?

Middag: Het projectontwikkelproces

In de middag staat de rol van de projectontwikkelaar binnen een project centraal. Aanvullend gaan we in op het innemen van toekomstige grondposities en aankoop van gebouwen, financiering en het bepalen en beheersen van een aanvaardbaar risico: welk perspectief is er en hoe wordt geanticipeerd op de volgende crisis? Tot slot zetten we de werkwijze van een gemeente hier tegenover. Op welke manier kun je je hiertoe verhouden en wat kunnen we van hen leren? 

 

Programma

9.30 uur: start

Aanbesteding, staatssteun én mededinging

 • Inleiding aanbestedingsrecht bij gebiedsontwikkeling
 • (Europese) aanbestedingsplicht en uitzonderingen
 • Samenwerkingsvormen
 • Zelfrealisatie
 • Inleiding staatssteun bij gebiedsontwikkeling
 • Vrijgestelde staatssteun
 • Reiswijzer gebiedsontwikkeling
 • Inleiding mededingingsrecht
 • Wet Markt en Overheid

12.30 - 13.00 uur: lunch

Het projectontwikkelproces

 • De business case vanuit het projectontwikkelingsperspectief.
 • Aanvullend gaan we in op het innemen van toekomstige grondposities en aankoop van gebouwen, de financiering;
 • Bepalen en beheersen van het risico.

16:30 uur: afsluiting

 

 

Doelgroep

Deze masterclass  is met name bedoeld voor (aankomend) planeconomen, vastgoed- en RO-juristen en projectleiders. Ze zoeken naar verdieping in hun werk of staan op het punt een functieswitch te maken en willen zich verdiepen in deze materie. Voor alle partijen is het van belang om voldoende kennis (van elkaar) in huis te hebben om op een verantwoorde manier projecten te kunnen aansturen.

Leerdoelen

Ochtend: Ná het volgen van dit ochtenddeel weet u waar het aanbestedingsrecht en het staatssteunrecht een rol speelt bij gebiedsontwikkeling. Kunt u adviseren over het voorkomen van staatssteun én weet u hoe een overheid zich dient te gedragen als die overheid economische activiteiten ontplooit.

Middag: U kunt een opzet van een business case voor de gebiedsontwikkeling maken vanuit een planeconomisch perspectief en vanuit de projectontwikkelaar.