Aanbesteden en staatssteun

Wanneer? 
dinsdag 29 oktober 2019
Waar? 
Scobe Academy, Gouda
Investering? 

€ 595,- excl. btw, terugvorderbaar uit het Btw-compensatiefonds (BCF).

Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor start masterclass, daarna bent u 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Inhoud

Aanbesteden

Bij gebiedsontwikkelingen speelt Europese regelgeving een belangrijke rol. In het ochtenddeel wordt stilgestaan bij de Europese aanbestedingsregels en hoe deze regels zich verhouden tot andere aanbestedingsregels. Dat geldt zowel voor de openbare ruimte als voor de opstalontwikkeling, want ook deze is in een aantal gevallen aanbestedingsplichtig. Tevens leer je hoe je binnen de regels er toch voor kan kiezen om de aanbesteding door private partijen te laten uitvoeren als ze bijvoorbeeld zelfrealisator zijn. In alle gevallen zullen praktische voetangels en klemmen de revue passeren.

Staatssteun en mededinging

In het middagdeel wordt ingegaan op de onderwerpen staatssteun en mededinging. Staatssteun gaat over drie aspecten: de in- en verkoop van gronden, subsidies en garanties. Wanneer is er sprake van staatssteun? Wat zijn de consequenties en wanneer heb je er eigenlijk last van? Mededinging is de mogelijkheid om goederen en diensten vrij aan te bieden. Alle spelers in de gebiedsontwikkeling moeten kansen krijgen.

Programma

9.30 uur: start

Ochtend: Aanbesteden

 1. Inleiding aanbesteden
 2. Overheidsopdrachten/raamovereenkomsten
 3. Aanbestedende diensten/speciale sectorbedrijven
 4. Aanbestedingsplicht en uitzonderingen
 5. Gebiedsontwikkeling, Samenwerkingsvormen en Zelfrealisatie
 6. Aanbestedingsprocedures
 7. Geschiktheidseisen, uitsluitingsgronden en selectie- en vergunningscriteria

12.30 - 13.00 uur: lunch

Middag: Staatssteun en mededinging

 1. Inleiding staatssteun
 2. Staatssteun en gebiedsontwikkeling
 3. Staatssteun (Mededeling 2016/C 262/01)
 4. Leningen door overheden (Mededeling 2008/C 14/02)
 5. Staatssteun in de vorm van garanties (Mededeling 2008/C 155/02)
 6. Diensten van Algemeen Economisch Belang
 7. Market Economy Investor Test

Mededingingsrecht

 1. Inleiding Mededinging
 2. Kartelverbod
 3. Combinatieovereenkomsten
 4. Gevolgen overtreding
 5. Economische machtspositie
 6. Wet Markt en Overheid
 7. Concentratiecontrole regels

16:30 uur: afsluiting

 

 

Doelgroep

Deze masterclass  is met name bedoeld voor (aankomend) planeconomen, vastgoed- en RO-juristen en projectleiders. Ze zoeken naar verdieping in hun werk of staan op het punt een functieswitch te maken en willen zich verdiepen in deze materie. Voor alle partijen is het van belang om voldoende kennis (van elkaar) in huis te hebben om op een verantwoorde manier projecten te kunnen aansturen.

Leerdoelen

 • U weet waar u op moet letten bij staatssteun en aanbestedingen.  
 • U bent op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op juridisch niveau.
 • U kunt adviseren over de juridische betekenis van verschillende vormen van samenwerking. 
 • U kunt met de kennis van de actuele ontwikkelingen op het gebied van de Europese regelgeving en aanbesteding projecten behoeden voor valkuilen bij het voeren van bestemmingsplanprocedures en aanbestedingsprocedures alsmede contractering.