Leegstaande objecten en braakliggende terreinen

Inspiratie voor ontwikkeling en verkoop, afwegingskader, juridische en financiële kaders, inzicht in het (her)ontwikkelingsproces.

PROBLEEMSTELLING

De Nederlandse vastgoedmarkt kampt in toenemende mate met leegstandsproblemen. Er is een stevig overaanbod aan gebouwen ontstaan door jarenlange overmatige nieuwbouwproductie. Maar ook door de huidige financieel-economische crisis en door ontwikkelingen als het nieuwe werken. Daardoor blijft ook de waardeontwikkeling achter.

Veel partijen hebben nu de uitdaging om in deze nieuwe situatie de leegstaande objecten en terreinen weer een nieuw bestaan e geven. We kunnen er daarbij niet vanuit gaan dat, als de economie weer aantrekt, het leegstandsprobleem vanzelf oplost. Die schier onbegrensde mogelijkheden van voor de crisis zijn er niet meer, in elk geval niet op korte en middellange termijn.

DOELGROEP

Dit voorstel voor een incompany training richt zich op projectleiders die zich bezig moeten gaan houden met de afstoot van de objecten en terreinen. Technisch, financieel en procesmatig opgeleide mensen.

LEERDOELEN

Mogelijke leerdoelen voor deze training:

  • afwegingskader;
  • juridische aspecten van transformatie gebiedsontwikkeling en verkoop;
  • financiële en fiscale aspecten van transformatie en gebieds- en vastgoedontwikkeling en vastgoedverkoop;

PROGRAMMA

Voor een incompany training kunnen verschillende programma’s met dito lengtes worden opgezet. Variërend van één of meerdere dagen, afhankelijk van de gewenste inhoud.

Deze incompany training is erop gericht om kennis op te doen met betrekking tot de laatste stand van zaken op het gebied van leegstaande objecten en braakliggende terreinen.

OP MAAT

Wij zullen voor uw incompany training een programma samenstellen dat aansluit op bovenstaande onderwerpen en op gemeente-specifieke aandachtspunten. Hiertoe zal van te voren altijd een intakegesprek plaatsvinden. We zullen per onderdeel aangeven wat e.e.a. betekent voor de werkpraktijk van uw gemeente en het vertalen naar uw eigen casuïstiek.