Juridische kennis

De juridische Masterclasses en Topclasses van Scobe Academy gaan over ruimtelijke ordening en vastgoedrecht. 
Hierbij kan gedacht worden aan Wro gerelateerde onderwerpen. Maar ook zaken rond bestemmingsplan/omgevingsplan, projectbesluiten, wijzigingsbevoegdheden, wet voorkeursrecht gemeenten, onteigening en planschade zijn onderwerp. Daarnaast wordt ingezoomd op privaatrechtelijke zaken, zoals samenwerkingsvormen en contractvorming. Hierbij wordt de laatste jurisprudentie in de opleiding geïntegreerd. Ook de Europese regelgeving rond aanbestedingen ontbreekt niet in de opleiding. Daarnaast is bij grondzaken en project-en gebiedsontwikkeling de fiscale wet-en regelgeving belangrijk. Scobe organiseert hierop ook incompany trainingen.

De organisatorische, financiële, juridische en fiscale onderwerpen staan allemaal in relatie tot elkaar. Met name als er casussen uit de praktijk behandeld worden komen vakgebieden bij elkaar. Scobe geeft daarom zowel vakinhoudelijke juridische en financiële Top- en Masterclasses, als geïntegreerde, veelal thematisch gekleurde masterclasses, opleidingen en trainingen.

Een perfecte combinatie van kennis en vaardigheden

De opleiding “Planeconomie en Vastgoedrecht” is intensief en van kwalitatief hoog niveau. De masterclasses worden verzorgd door verschillende professionals met veel inhoudelijke kennis alsook ruime praktijkervaring. Naast de inhoudelijke componenten worden ook veel praktijkvoorbeelden behandeld. Zo komen vraagstukken waar ontwikkelaars en overheden zich mee geconfronteerd zien, tijdens de colleges aan de orde en worden door de groep besproken. Daarbij is ook voldoende ruimte om eigen casussen in te brengen.