ONDERWERPEN

De tijden van ‘zoveel en ambitieus mogelijk ontwikkelen’ lijken voorbij te zijn. Diverse gebiedsontwikkelingen zitten muurvast, soms al jarenlang. Hoe komen we met zijn allen uit de impasse en hoe kunnen nieuwe colleges daarop inspelen? Er ontstaat een spanningsveld tussen datgene wat de colleges willen – vertaald in beleid, de betrokkenheid van de bewoners en organisaties in een gebied en datgene wat financieel haalbaar is.

  • Welke visie is er op de (middel)lange termijn en tegen welke prijs? Een keuze voor nu betekent niet altijd een toekomstbestendige keuze. Belangrijke vraag hierbij is: hoe maak ik een keuze?
  • De structuurvisie is een uiterst probaat middel om tot een goede afweging te komen. Daarbij gaat het niet primair om wat de gemeente zelf kan, maar vooral om wat ze met verschillende partners kan realiseren.
  • Zijn er financiële prikkels? Hoe kunnen deze helpen om ontwikkelingen op gang te brengen zonder dat dit juridische consequenties heeft.
  • Hoe moeten we binnen de gemeentelijke organisatie inspelen op deze veranderende trends en ontwikkelingen? Alsmede aan welke veranderingen zijn relaties met ontwikkelaars, corporaties, beleggers, bewoners etc. onderhevig?

LEERDOELEN

Een incompany training kan ook helpen om het kennisniveau van verschillende betrokkenen op gelijk niveau te brengen. Het geeft ook een verdieping van kennis en ervaring die je eerder hebt opgedaan.

  • Je leert hoe je een structuurvisie kunt maken die veel ambities waar kan maken;
  • Je leert keuzes te maken op het gebied van beleid, financiën en juridica. Dit helpt bij het prioriteren van projecten en het adviseren van het college;
  • Je leert hoe je middels organisatorische, financiële en juridische instrumenten andere partijen in kan zetten om de visie te verwezenlijken.

RESULTAAT

Aan het einde van de cursus heb je kennis van het spanningsveld van ruimtelijke ontwikkeling en moet je een gedegen afweging kunnen maken rekening houdend met de visie en financiële ruimte van de gemeente alsmede de mogelijkheden van de markt. Dit alles om toekomstbestendige keuzes te kunnen maken.

PROGRAMMA

Voor een incompany training kunnen verschillende programma’s met dito lengtes worden opgezet. Variërend van één of meerdere dagen, afhankelijk van de gewenste inhoud.

OP MAAT

Wij zullen voor uw incompany training een programma samenstellen dat aansluit op gemeente-specifieke aandachtspunten en bovenstaande onderwerpen . Hiertoe zal van te voren altijd een intakegesprek plaatsvinden. We zullen per onderdeel aangeven wat e.e.a. betekent voor de werkpraktijk van uw gemeente en vertalen naar uw eigen casuïstiek.

PLAN VAN AANAK

Een onderdeel van de incompany training waarmee we vaak afsluiten is het  gezamenlijk definiëren van de belangrijkste focuspunten van de structuurvisie, het opzetten van een inhoudsopgave en een plan van aanpak voor het komende proces.

Topdocenten die je brengen tot de kern van de vraag