Incompany training Kostenverhaal

INHOUD

Er is in de afgelopen jaren veel gebeurd op het gebied van planontwikkeling en de relatie daarvan met verschillende wijzen om kosten te verhalen. Er wordt momenteel steeds meer met bestemmingsplannen met uitwerkingsbevoegdheden gewerkt. Dat heeft ook consequenties voor het kostenverhaal.

Veel gemeenten hebben een plankostenscan en/of bijvoorbeeld een notitie betaalplannen. De oude grens van betaalplanologie is vaak echter niet meer hanteerbaar. Het gevoel heerst dat met de beperkte instrumenten gemeenten onvoldoende zijn toegerust om op een verantwoorde manier kostenverhaal te kunnen doen.

LEERDOELEN

Gemeenten geven aan dat er behoefte is aan kennis van en inzicht in de meest actuele wetgeving (implicaties Wro), jurisprudentie en praktische instrumenten om op een goede manier kostenverhaal te organiseren. Wat kan wel, en wat kan niet verhaald worden, en hoe kunnen we dat het beste doen.

Het zal positief uitwerken als er een brede vertegenwoordiging van de gemeentelijke afdelingen is. Verkeer, parkeren, volkshuisvesting, planeconomie en voor een deel ook planning en control.

RESULTAAT

Aan het einde van de masterclass heeft u kennis van:

  • Actuele wetgeving (Wro), inclusief meest recente wijzigingen;
  • Toepasbaarheid van wetgeving bij verschillende soorten situaties;
  • Keuzemogelijkheden bij gebiedsontwikkelingen.

PROGRAMMA

Voor een incompany training kunnen verschillende programma’s met dito lengtes worden opgezet. Variërend van één of meer dagen, afhankelijk van de gewenste inhoud.

Deze incompany training is erop gericht om kennis op te doen met betrekking tot de laatste stand van zaken op het gebied van kostenverhaal bij gebiedsontwikkelingen.

OP MAAT

Wij zullen voor uw incompany training een programma samenstellen dat aansluit op bovenstaande onderwerpen en op gemeente-specifieke aandachtspunten. Hiertoe zal van te voren altijd een intakegesprek plaatsvinden. We zullen per onderdeel aangeven wat e.e.a. betekent voor de werkpraktijk van uw gemeente en het vertalen naar uw eigen casuïstiek.

Een perfecte combinatie van kennis en vaardigheden

De opleiding “Planeconomie en Vastgoedrecht” is intensief en van kwalitatief hoog niveau. De masterclasses worden verzorgd door verschillende professionals met veel inhoudelijke kennis alsook ruime praktijkervaring. Naast de inhoudelijke componenten worden ook veel praktijkvoorbeelden behandeld. Zo komen vraagstukken waar ontwikkelaars en overheden zich mee geconfronteerd zien, tijdens de colleges aan de orde en worden door de groep besproken. Daarbij is ook voldoende ruimte om eigen casussen in te brengen.

Nieuw talent

Scobe Academy ontwikkelt nieuw talent in de rol van planeconoom en vastgoedjurist. De combinatie van werken en leren, zorgt ervoor dat zij snel de juiste kennis en competenties kunnen inzetten. De opleidingsprogramma's zijn bedoeld voor Hbo'ers en academici met interesse in ruimtelijke ontwikkeling/vastgoed. Deelnemers hebben hun opleiding recent afgerond of hebben al enige werkervaring. De programma's zijn ook bedoeld voor carrièreswitchers.

stel je vraag

Bijscholing

Het werkveld van planeconomen en vastgoedjuristen is sterk in beweging. Scobe Academy biedt u de mogelijkheid om uw kennis actueel te houden door het volgen van een in company workshop of een praktijkgerichte masterclass. Kijk bij ons aanbod masterclasses, in company trainingen of mail uw specifieke vraag.

stel je vraag

Carrièreswitch

Scobe Academy stelt u in staat op een effectieve en snelle manier kennis en vaardigheden eigen te maken op het gebied van planeconomie, vastgoedjuridica. Bekijk onze opleidingen of stel uw specifieke opleidingsvraag.

stel je vraag