Incompany training Kostenverhaal

INHOUD

Er is in de afgelopen jaren veel gebeurd op het gebied van planontwikkeling en de relatie daarvan met verschillende wijzen om kosten te verhalen. Er wordt momenteel steeds meer met bestemmingsplannen met uitwerkingsbevoegdheden gewerkt. Dat heeft ook consequenties voor het kostenverhaal.

Veel gemeenten hebben een plankostenscan en/of bijvoorbeeld een notitie betaalplannen. De oude grens van betaalplanologie is vaak echter niet meer hanteerbaar. Het gevoel heerst dat met de beperkte instrumenten gemeenten onvoldoende zijn toegerust om op een verantwoorde manier kostenverhaal te kunnen doen.

LEERDOELEN

Gemeenten geven aan dat er behoefte is aan kennis van en inzicht in de meest actuele wetgeving (implicaties Wro), jurisprudentie en praktische instrumenten om op een goede manier kostenverhaal te organiseren. Wat kan wel, en wat kan niet verhaald worden, en hoe kunnen we dat het beste doen.

Het zal positief uitwerken als er een brede vertegenwoordiging van de gemeentelijke afdelingen is. Verkeer, parkeren, volkshuisvesting, planeconomie en voor een deel ook planning en control.

RESULTAAT

Aan het einde van de masterclass heeft u kennis van:

  • Actuele wetgeving (Wro), inclusief meest recente wijzigingen;
  • Toepasbaarheid van wetgeving bij verschillende soorten situaties;
  • Keuzemogelijkheden bij gebiedsontwikkelingen.

PROGRAMMA

Voor een incompany training kunnen verschillende programma’s met dito lengtes worden opgezet. Variërend van één of meer dagen, afhankelijk van de gewenste inhoud.

Deze incompany training is erop gericht om kennis op te doen met betrekking tot de laatste stand van zaken op het gebied van kostenverhaal bij gebiedsontwikkelingen.

OP MAAT

Wij zullen voor uw incompany training een programma samenstellen dat aansluit op bovenstaande onderwerpen en op gemeente-specifieke aandachtspunten. Hiertoe zal van te voren altijd een intakegesprek plaatsvinden. We zullen per onderdeel aangeven wat e.e.a. betekent voor de werkpraktijk van uw gemeente en het vertalen naar uw eigen casuïstiek.

Topdocenten die je brengen tot de kern van de vraag