Wro, Omgevingswet & vastgoedrecht

Inhoud

Deze juridische cursus gaat over het vastgoedrecht en ruimtelijke ordeningsrecht (Wro en Omgevingswet) in gebiedsontwikkeling. In vijf tot acht intensieve en specialistische masterclasses komen alle publiek- en privaatrechtelijke onderwerpen van gebiedsontwikkeling in hun actuele context aan de orde.

De juridische basis wordt gelegd in de Wro, de GREX-wet en de toekomstige Omgevingswet. U maakt kennis met de juridische én financiële onderbouwing van het bestemmingsplan: het exploitatieplan. Ook de privaatrechtelijke evenknieën van het exploitatieplan komen voorbij: de anterieure en posterieure overeenkomsten. Vervolgens wordt ingezoomd op de Europese regelgeving rondom aanbestedingen en subsidie dan wel staatssteun. Tenslotte kijken we naar de juridische aspecten rondom planschade en kostenverhaal.

Facultatief kunt u de masterclass Basis taxatieleer (inclusief de onteigeningsprocedure) volgen, de masterclass 'Fiscaliteiten gebiedsontwikkeling' en het integratiecollege ´Grondbeleid´. 

Programma
De basiscursus bestaat uit 5 tot 8 masterclasses van één dag.

 1. Basis Wro / Omgevingswet, 30 november 2017
 2. Grex-wet in de praktijk, 7 december 2017
 3. Projectontwikkeling: contracteren met de overheid, 14 december 2017
 4. Basis Taxatieleer en onteigening en Actualiteitencollege BBV en Vpb, 11 januari 2018 
 5. Onteigening, nadeelcompensatie en planschade, 18 januari 2018
 6. Aanbesteden en staatssteun, 25 januari 2018
 7. Fiscaliteiten bij gebiedsontwikkeling, 1 februari 2018
 8. Grondbeleid en integratiecollege, 29 maart 2018

Aan het einde van de opleiding wordt er een examen afgenomen. De gemiddelde voorbereidingstijd per collegedag is ongeveer een dagdeel.

Profiel deelnemers

 • beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening en/of gebiedsontwikkeling
 • juristen publiekrecht gebiedsontwikkeling
 • adviseurs RO en vastgoedrecht
 • planschade adviseurs die hun blik willen verbreden naar de gebiedsontwikkeling

Scobe diploma

Deelnemers die de toetsen met goed gevolg hebben afgerond ontvangen het Scobe-certificaat.

Meer informatie?

Download hiernaast de brochure of neem contact met ons op via info@scobe.nl of telefonisch: 010 - 7600255

Topdocenten die je brengen tot de kern van de vraag