Financieel-economische kennis

De financieel-economische Master- en Topclasses die Scobe Academy verzorgt hebben betrekking op alle noodzakelijke kennis en vaardigheden die nodig zijn om grond-, vastgoed- en beheerexploitaties op te zetten en te beoordelen.

Vastgoedrekenen betreft verder het rekenen aan fiscale, investerings- en financieringsvraagstukken, risicomanagement en taxatieleer. De relatie tussen stedenbouwkundige (kwalitatieve) visies en financiële consequenties komt expliciet aan bod, evenals het kostenverhaal als uitvloeisel hiervan. Ook wordt marktinzicht van de verschillende branches aan de opbrengstenkant in beeld gebracht, gecombineerd met Verkoopconcepten en financieringskaders van consumenten.

De organisatorische, financiële, juridische en inhoudelijke onderwerpen staan allemaal in relatie tot elkaar. Met name als er casussen uit de praktijk behandeld worden komen vakgebieden bij elkaar. Scobe geeft daarom zowel vakinhoudelijke juridische en financiële Top- en Masterclasses, als geïntegreerde, veelal thematisch gekleurde trainingen waarin genoemde thema´s hand in hand gaan met organisatorische aspecten en planinhoud.

Topdocenten die je brengen tot de kern van de vraag