Wever MSc, drs. E. (Edgar)

Functie 
adviseur Maatschappelijk Rendement
Organisatie 
CV 

Adviseur op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, infrastructuur en economie. Vooral werken voor de lokale (steden), regionale (provincies) en nationale (bijvoorbeeld ministeries van Volkshuisvesting en Infrastructuur) overheid. Gespecialiseerd in het uitvoeren van Maatschappelijke Kosten Baten Analyse. Bovendien, evaluatiestudies, marktonderzoek (huisvesting) en haalbaarheidsstudies.

Specialismen: Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA)