Schuring, S. (Silvester)

Functie 
Strategisch Gebiedseconoom
Organisatie 
CV 

Samenvatting

In de afgelopen periode van ruim 10 jaar werkervaring opdoen is mijn passie voor het vak gebiedseconomie alleen maar groter geworden. Ik haal voldoening uit opdrachten die afwijken van wat standaard is: projecten die complex zijn en waarbij structuur moet worden aangebracht, of die een creatieve aanpak vragen; projecten waar maatwerk nodig is. Na de studie Ruimtelijke Ordening en Planologie aan de Hogeschool van Utrecht heb ik het vak in de praktijk vanaf de basis geleerd. Ik richt mij op strategische advisering, maar altijd vanuit praktische realiseerbaarheid en vanuit vakinhoudelijke deskundigheid. Adviezen moeten concreet en uitvoerbaar zijn. Ik werk door het hele land aan grote en kleine projecten in een premature fase of juist al in uitvoering. Voor gemeenten en hogere overheden, corporaties, projectontwikkelaars, zorginstellingen, adviesbureaus, particulieren, aannemers en samenwerkingsverbanden. Bij sommige projecten ben ik jarenlang betrokken; andere zijn kortlopend. Ik ontwikkel rekenmodellen, richt financiële organisaties in, voer onderhandelingsgesprekken, maak berekeningen en geef presentaties. En in alle gevallen gaat het om samenwerking met mensen.