Pedro Mol

Functie 
Adviseur ruimtelijke ontwikkeling en duurzaamheid bij Sweco
Organisatie 
Masterclass 
CV 

Ik ben een enthousiaste adviseur ruimtelijke ontwikkeling en duurzaamheid bij Sweco. Ik stort mij graag op complexe opgaven aan de hand van gedegen analyses en houd daarbij oog voor de praktische uitvoerbaarheid, kosten en deadlines. Met een achtergrond in water management en planologie houd ik mij al jaren bezig met klimaatadaptatie en circulaire gebiedsontwikkeling. Vanuit mijn thuisbasis in Rotterdam koppel ik bij Sweco mijn duurzaamheidskennis aan ruimtelijke opgaven in zowel stedelijk als landelijk gebied. Zo help ik onder andere Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Holland en gemeente Weert bij hun transitie naar duurzaamheid. Ik ben intrinsiek gemotiveerd om de wereld toekomstbestendig te maken en hoop deze urgentie ook bij de deelnemers los te krijgen.